Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

akce

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

0605 128 408

Kapitalismus proti lidem. Lidé proti kapitalismu.

V době, kdy vlády, vlastníci a média vše podřizují zájmům kapitálu, od lidských a sociálních práv až po vztah k životnímu prostředí, cítíme potřebu vystupovat na obranu našich životů i budoucnosti celé planety. Anarchisté nejsou pouhými negativisty, jak bývá úmyslně prezentováno představiteli státu a médii. Usilujeme o společnost založenou na svobodě jednotlivce, solidaritě mezi lidmi i jejich společenstvími, organizovanou výhradně zdola, lidmi samotnými. Nikdo nemá právo utlačovat druhé z pozice moci, na základě jeho národnosti, barvy pleti, pohlaví, ani sexuální orientace. Výsadu ovládat druhé a rozhodovat o nich bez nich upíráme i státům. Ty historicky vznikaly v zájmu mocenských elit, na ochranu jejich moci a majetku. Tuto charakteristiku si státy ponechávají i dnes - z vlka není možné udělat beránka. Je-li dnes stát představován jako sluha svých občanů, nic není vzdálenější pravdě: je to až novodobý konstrukt, který obhajuje mocenské postavení vládnoucích špiček. Práva pracujících i dalších neprivilegovaných skupin a všemožné sociální úlevy pak nejsou projevem dobromyslnosti státu, který tak činí službu svým občanům, ale jedná se o stav, který byl vybojován v desetiletích sociálních bojů. Na to bychom neměli nikdy zapomínat, proto si i dnes připomínáme 1. máj jako svátek pracujících a jejich boje za svá práva a svobodnou společnost.

Hlásíme se k antiautoritářské tradici a pokračujeme v boji za emancipaci jednotlivce a odstranění příčin útlaku lidí, tedy státu a kapitalismu. Neusilujeme o moc, ale o její zrušení. Svobodné anarchistické společnosti je možné dosáhnout pouze zapojením se co nejvíce lidí na lokální úrovni a jejich společným postupem s ostatními. Organizujte se i vy v boji za svobodu! Kontaktujte Československou anarchistickou federaci!

1.máj 2002, Střelecký ostrov, Praha 12:00

Spolupořádají: ORA-Solidarita, Antifašistická akce Praha, Feministická skupina 8.3., Ulice lidem!