Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
akce


Globální stávka žen
2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

Feminismus
Média + Nokia
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

odkazy
Kdo jsme?
Feministická skupina 8. Března

Jsme feministická skupina, která čerpá z myšlenek anarcho-feminismu. Chceme se podílet na boji za svobodnou a beztřídní společnost. Společnost, která je založena na principech rovnosti, solidarity a samosprávy. Jsme nejen proti kapitalismu, ale také proti patriarchátu. Zároveň vystupujeme proti všem formám útlaku ve společnosti.

Víme, že ženskou otázku nelze oddělovat od sociálních problémů. Ženy jsou však vystaveny dvěma formám útlaku: sociálnímu útlaku, který se týká všech lidí a sexismu - útlaku a diskriminaci na základě pohlaví. Proto jsme se rozhodly soustředit se především na postavení žen ve společnosti. Také se domníváme, že tomuto problému není stále věnována dostatečná pozornost. Boj proti sexismu není možné oddělovat od boje proti fašismu, rasismu a kapitalismu jako takovému.

Jsme antiautoritářská skupina pracující na principech kooperace a rovnosti. Nechceme vytvářet žádné hierarchizované skupiny či organizace lidí, kde jsou nadřízení a ti kteří je musí poslouchat. Zároveň chceme vytvářet autonomní skupiny po celé České republice. Uvítáme každého, kdo se chce zapojit do naší činnosti a souhlasí se základními principy, na jejichž základě naše skupina pracuje.

Pokud máte zájem, kontaktujete nás!!!!!

Informace: fs8.brezna@centrum.cz
0605 128 408
fs8brezna.ecn.cz