Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

AFS
KDO JSME ? ANARCHO
FEMINISMUS
IDEÁL KRÁSY TRH S LIDSKÝM MASEM A DOMÁCÍ NÁSILÍ EKONOMICKÁ
GLOBALIZACE
KULTURA
A UMĚNÍ
ČASOPISY PROHLÁŠENÍ, MATERIÁLY ... anarchofeministický
archiv
H O M E
Kontaktujte nás !!!
anarchofeminismus@centrum.cz

Pokud máte zájem o Přímou cestu pište na:
baterky@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF
P.O.Box 16
840 08 Bratislava 48 slovensko@csaf.cz

Černo-červená distribuce
Č.Č.D - východ
Poste Restante
066 02 Humenné 2
ccdvychod@post.cz
>>ODKAZY<<

Anarchistický
černý kříž

>>ENGLISH INFO<<
Edelweiss Piraten
Edelweiss Piraten

Reakce Feministické skupiny 8. března na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství

V současné české společnosti se projevují autoritářské tendence usilující o potlačení možnosti volby. Jedním z konkrétních projevů těchto tendencí je snaha občanského sdružení Hnutí pro život legislativně zabránit umělému přerušení těhotenství.

Domníváme se, že každý člověk, muž nebo žena, má mít právo svobodné volby při rozhodování o své reprodukci a sexuálním životě na základě dostatečného množství objektivních informací. Možnost svobodného rozhodování v intimních oblastech života, plánovaného rodičovství a právo dítěte narodit se jako chtěné patří k základním lidským právům.

Těhotné ženy mají právo na objektivní informace o zdraví plodu a o důsledcích porodu pro jejich zdraví (případy možnosti úmrtí při porodu stále nejsou otázkou minulosti). Zákaz interrupcí by logicky vedl k zvýšenému počtu ilegálních a neprofesionálně prováděných interrupcí, což by zvyšovalo pravděpodobnost poškození zdraví nebo úmrtí žen. Nedomníváme se, že by plod měl mít právní subjektivitu čili nárok na legislativní ochranu již od okamžiku splynutí zárodečných buněk, čímž by bylo právně znemožněno provádění interrupcí. Právo na interrupci je respektováním svobodné volby ženy, ať už se pro ni rozhodla po znásilněni, ze zdravotních nebo sociálních důvodů, které hrají v jejím rozhodování podstatnou roli. Jedním ze základních práv dítěte je právo na důstojný život. V současné české společnosti však působí řada faktorů, které právo na důstojný život nepodporují: nezaměstnanost, neuspokojivá situace ve vzdělávacím systému, neexistující bytová politika a celková sociální situace rodin s dětmi, svobodných matek a otců. Také se domníváme, že rozhodnuti, zda žena podstoupí umělé přerušení těhotenství, je věc pouze jejího vlastního svědomí.

Sexuální výchovu nechápeme jako nabádání k nemravnosti. Sexualita je přirozenou součástí lidského života. Otevřenou sexuální výchovu chápeme jako prostředek k předávání, objektivních informací, na jejichž základě se může žena rozhodovat. Zároveň ji chápeme jako jeden ze základních zdrojů prevence.

Každý člověk má právo chránit se před nechtěným těhotenstvím a kontrolovat svou plodnost. Antikoncepční prostředky jsou racionální způsob jak tohoto docílit. Stejně tak jsou jednou z cest ke snižování počtu interrupcí. Pojetí antikoncepce jako prostředku zvyšujícího promiskuitu je pro nás nepřijatelné a také zcela nesmyslné tvrzení.

Zásadně nesouhlasíme se snahou občanského sdružení Hnutí Pro život, aby byla možnost umělého přerušení těhotenství postavena mimo zákon. Právě probíhající mediální kampaň tohoto sdružení považujeme za zcela neetickou a velmi násilnou.

Jsme pro volbu - pro-choice!