Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

AFS
KDO JSME ? ANARCHO
FEMINISMUS
IDEÁL KRÁSY TRH S LIDSKÝM MASEM A DOMÁCÍ NÁSILÍ EKONOMICKÁ
GLOBALIZACE
KULTURA
A UMĚNÍ
ČASOPISY PROHLÁŠENÍ, MATERIÁLY ... anarchofeministický
archiv
H O M E
Kontaktujte nás !!!
anarchofeminismus@centrum.cz

Pokud máte zájem o Přímou cestu pište na:
baterky@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF
P.O.Box 16
840 08 Bratislava 48 slovensko@csaf.cz

Černo-červená distribuce
Č.Č.D - východ
Poste Restante
066 02 Humenné 2
ccdvychod@post.cz
>>ODKAZY<<

Anarchistický
černý kříž

>>ENGLISH INFO<<
Edelweiss Piraten
Edelweiss Piraten

Tiskové prohlášení k materiálu, otištěnému v MF Dnes dne 18.10.2002 s názvem Odpůrci NATO už cvičí boj s policií

Chceme vyjádřit svůj zásadní nesouhlas s probíhající kampaní, která má za cíl již předem diskreditovat jakékoliv protesty proti listopadovému summitu NATO. Mediální masáž ze strany vlády již nějakou dobu probíhá a materiálem ze sobotní MF Dnes se posunula na dosud nevídanou úroveň demagogie a zastrašování občanů.

Není snadné a nemá to podle nás ani valný význam rozebírat zde klasickou dezinformační metodu, která žádoucího účinku dosahuje spojením reálného se zjevnými výmysly.

Je pravda, že se pořádají nejrůznější setkání, na kterých nejen anarchisté analyzují zkušenosti a události, spojené se zasedáními politických, ekonomických a vojenských elit. Ano, učíme se znát svá práva i pravomoci zasahujících policistů, vyhodnocujeme již proběhlé demonstrace. Má to velice prostý důvod. Na zmiňovaných setkáních elit totiž často a pravidelně dochází k brutálnímu násilí a porušování lidských práv ze strany policie, provokace nepočítaje. Zlomek těchto tragických událostí pronikl i do českých veřejnoprávních médií. Vzpomeňme si na z mnoha stran potvrzené mučení zadržených demonstrantů na pražských policejních stanicích v září 2000, na střelbu z policejních pistolí v Goteborgu a Janově, po které zůstali mrtví a zranění lidé.

Naprosto absurdní je tvrzení, že ve své činnosti spolupracujeme s politicko-kriminálním podsvětím ze zemí bývalého Sovětského svazu. Rovněž není pravda, že se cvičíme ve výrobě zápalných lahví a házení dlažebních kostek. Spojení mezi anarchisty a údajnými veterány z Čečenska je zcela vykonstruované. Tyto kontakty jsou pro nás naopak nejen prakticky, ale i světonázorově nepřípustné.

Ze zmíněného článku a jemu podobných vyplývá zřejmá snaha podpořit politickou objednávku ze strany ministerstva vnitra na další posílení rozpočtu a pravomoci policie a legalizaci a legitimizaci již chystaných zatýkání a plošných zásahů. Článek také podporuje snahu zastrašit obyvatele Prahy natolik, aby raději opustili své domovy a nepřekáželi policejním manévrům a na vlastní oči tak nespatřili realitu v plné šíři, počínaje pouličním divadlem přes průvody odpůrců a nenásilné blokády až po násilné střety. Pak by si totiž informovaný občan mohl sám utvořit názor, na hony vzdálený tomu mediálně předkládanému.

Antifašistická akce

Federace sociálních anarchistů, členská sekce Mezinárodní asociace pracujících

Feministická skupina 8.března