Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

AFS
KDO JSME ? ANARCHO
FEMINISMUS
IDEÁL KRÁSY TRH S LIDSKÝM MASEM A DOMÁCÍ NÁSILÍ EKONOMICKÁ
GLOBALIZACE
KULTURA
A UMĚNÍ
ČASOPISY PROHLÁŠENÍ, MATERIÁLY ... anarchofeministický
archiv
H O M E
Kontaktujte nás !!!
anarchofeminismus@centrum.cz

Pokud máte zájem o Přímou cestu pište na:
baterky@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF
P.O.Box 16
840 08 Bratislava 48 slovensko@csaf.cz

Černo-červená distribuce
Č.Č.D - východ
Poste Restante
066 02 Humenné 2
ccdvychod@post.cz
>>ODKAZY<<

Anarchistický
černý kříž

>>ENGLISH INFO<<
Edelweiss Piraten
Edelweiss Piraten

Archiv anarchofeministických materiálů

Archiv anarchofeministických materiálů si klade za cíl shromažďovat anarchistické a feministické dokumenty a zároveň dokumenty dotýkající se této problematiky (práva zvířat, sguatting atd.). Tento archiv bude obsahovat psané dokumenty (bibliografie relevantních knih, novinové a časopisové články, knihy, přepisy různých přednášek, atp.) a audio a video záznamy (filmy, přednášky, atp.). Materiály jsou řazeny podle klíčových slov. Dostupné jsou převážně v českém jazyce, ale také v jazyce anglickém, německém a snažíme se také sbírat materiály v dalších jazycích. V archivu jsou materiály, se kterými se ztotožňujeme až po ty, s kterými zásadně nesouhlasíme. Jedním z důvodů pro vznik tohoto projektu byl nedostatek možností získat nekomplikovaně materiály tohoto typu. Další z aktivit by mělo být organizování video večerů na vaši žádost.

Pokud máte zájem využít dokumentů dostupných v tomto archivu, napište na emailovou adresu: anarchofeminismus@centrum.cz nebo volejte na tel. číslo 0732/745 268.

Anarchofeministická skupina