Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

kdo jsme ? (anarcho)feminismus žena a média násilí na ženách ekonomická
globalizace
kultura a
umění
časopisy prohlášení, materiály ... anarchofeministický
archiv
H O M EKontaktujte nás !!!
fs8.brezna@centrum.cz
tel.: 0732 745 268
Pokud máte zájem o Přímou cestu nebo Sírénu pište na:
fs.distribuce@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF Slovensko
Posterestante
851 06    Bratislava, csaf_sk@hotmail.com, csaf_vychod@hotamil.com.

>>ODKAZY<<
Anarchistický
černý kříž

AntiNATO
antinato.csaf.cz
protinato.s.cz

Vtipálek, hlupák či demagog?

Musím říci, že příspěvek Pavla Čápa mě skutečně nadzvedl ze židle, v negativním slova smyslu. Protože je to článek plný polopravd a nesmyslů, a proto budu postupovat pěkně od jednoho odstavce k druhému.

Z celého příspěvku vyplývá, že PČ nedisponuje ani nejmenší znalostí aktivit Feministické skupiny, jinak by totiž pochopil, že ta vystupuje především proti legislativnímu zákazu interrupcí. Současně také říká, že se jedná o velmi ožehavou problematiku a názory na její řešení se liší i v rámci Feministické skupiny. Nepožaduje nic po státu, zajímalo by mě, odkud PČ tyto informace čerpal - prosím Petře Čápe, tyto požadavky vyjmenujte. A skutečně na naší akci byli bolševici? Mám za to, že bolševické skupiny organizovali vlastní akci, zcela separátní té naší. Ta byla pojata jako jakýsi happening, který neupozorňoval pouze na problematiku interrupcí, ale také na celkovou politiku Hnutí pro život ČR. A jako anarchofeministka se domnívám, že by proti této organizaci měl bojovat každý anarchista/-ka. Pravděpodobně PČ uvěřil lživému obrazu této akce např. v MF Dnes, kde bylo heslo bolševiků přiřazeno k požadavkům anarchistickým. Je velmi smutné, že PČ důvěřuje médiím, které už tolikrát lhala. A je velmi nechutné, že nás pak skrze neověřené a lživé informace obviňuje. No, asi to něco vypovídá o pisatelově úrovni.

V dalším odstavci pak hovoří, proč by byla účast anarchistů odůvodnitelná, kdyby byla namířena proti církevnímu pokrytectví. Ano, i zde se ukazuje, že pisatel je zcela mimo a vůbec se nenamáhal přečíst informativní leták k akci a ani jeden článek např. v časopise Přímá cesta, jinak by totiž zjistil, že i proti tomuto jevu byla akce namířena. To dokazuje např. papež s krvavýma rukama a okurkou s prezervativem, který byl ústřední postavou celého happeningu. Celá věc je o to smutnější, že se PČ nazývá anarchistou.

I když se to asi PČ líbit nebude, konečné rozhodnutí v otázce interrupcí musí vždy ležet na ženě…. Komu by PČ dal jinak to právo rozhodovat za ni? Policii, soudům, nebo by prostě platil nějaký předepsaný nepsaný "morální" zákaz? Říkám to, protože k interrupcím dochází a bude dokud se absolutně nezmění společenské a ekonomické podmínky. Ano zároveň souhlasím s tím, že ke každému právu se pojí povinnost. A navíc žena se nerozhoduje úplně izolovaně, ale její rozhodnutí ovlivňují osoby a už přítomné či nepřítomné.

Argument pro veselé kopy je skutečně k popukání. Autor uvádí, že je demagogický, ale použít se ho neštítí. No praxe hodná anarchisty. Je vůbec smutné, že se zde operuje pojmy racionální-iracionální a racionalita je pojímána na norma. Také o menstruaci a těhotenství jsem četla něco jiného. źena většinou, pokud je těhotná nemenstruuje, ale ve světě PČ je to třeba jinak. O tom, jak se chová menstruující žena, snad nemá ani cenu diskutovat. Řekla bych, že každá jinak. Navíc se domnívám, že lidé většinou uvažují iracionálně, pokud se rozhodují zda mít děti a nevidím na tom nic špatného - prostě po něm touží. Možná naopak při rozhodování o interrupci rozhodují racionálně - prostě by to všechno stálo hodně peněz, kariéra v čudu… Je skutečně sporné, zda se žena rozhoduje na základě nějakého chvilkové rozmaru, domnívám se, že tomu ve většině případů předchází opravdu velké rozhodování … No a pro svá tvrzení by měl PČ přinést důkazy… ale jeho klinických pokusů se nezúčastním.

Ještě před tím než PČ začal horlit o vztahu vegetariánek a potratářek, by si měl přečíst nějaký ten náš materiál (což měl vůbec učinit než napsal svůj příspěvek). Zjistil by, že neobhajujeme potrat. Zároveň si ale uvědomujeme současnou situaci, prostě k potratům dochází a máme se před nimi tedy schovávat? Je snad lepší, aby se dostaly na sféru nelegální či zakázanou? Myslí si snad PČ, že zákaz něco zmůže? K tomu aby nebyly žádné interrupce je, jak si jistě mnozí uvědomují, zapotřebí nastolit zcela jinou společnost. Zároveň je k tomu potřeba osvěta a dlouhodobé vzdělávání a výsledky se nedostavují ihned.

Navíc není pravda, že neofašisté obhajují právo nenarozených dětí na život a anarchisté se jim za to posmívají. Neofašisté obhajují právo na život pouze určitých dětí a na to je třeba upozorňovat. To dělá i Feministická skupina v rámci svých aktivit proti klerofašistickému Hnutí pro život ČR. Opět se zde bohužel vyskytuje zcela demagogický argument - být pro volbu znamená být pro potrat. Kde jste na to PČ přišel? Někde u HPź ČR? Jak píšeme v našich materiálech, vystupujeme proti legislativnímu zákazu a nápravu vidíme jinde než v zákonech.

Tak a na závěr doporučuji PČ studium materiálů Feministické skupiny, poskytneme zdarma a doručíme také zdarma. Dále doporučuji pro začátek biologii pro 7. třídy - tam se snad dozví něco o biologii muže a ženy. A hlavně méně demagogie a lží.

Linda