Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

AFS
KDO JSME ? ANARCHO
FEMINISMUS
IDEÁL KRÁSY TRH S LIDSKÝM MASEM A DOMÁCÍ NÁSILÍ EKONOMICKÁ
GLOBALIZACE
KULTURA
A UMĚNÍ
ČASOPISY PROHLÁŠENÍ, MATERIÁLY ... anarchofeministický
archiv
H O M E
Kontaktujte nás !!!
anarchofeminismus@centrum.cz

Pokud máte zájem o Přímou cestu pište na:
baterky@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF
P.O.Box 16
840 08 Bratislava 48 slovensko@csaf.cz

Černo-červená distribuce
Č.Č.D - východ
Poste Restante
066 02 Humenné 2
ccdvychod@post.cz
>>ODKAZY<<

Anarchistický
černý kříž

>>ENGLISH INFO<<
Edelweiss Piraten
Edelweiss Piraten

Prohlášení k 8.březnu 2001 - Globální stávce žen

Jsme Feministická skupina 8.března, která sympatizuje s celosvětovou akcí Globální stávka žen, pořádanou na Mezinárodní den žen. Proto jsme se rozhodly/i uspořádat 8. března 2001 od 15.00 hodin na Náměstí Míru v Praze shromáždění, které má vyjádřit solidaritu s touto akcí a upozornit na konkrétní problémy postavení žen v České republice. Tomuto shromáždění bude předcházet dvoutýdenní informační kampaň.

Žijeme v systému založeném na nerovnosti a vykořisťování. Odmítáme honbu za ziskem, bezohlednou konkurenci, sociální nerovnost, konzumní způsob života. Chceme společnost založenou na rovnosti a sociální spravedlnosti bez ohledu na pohlaví, věk, etnickou a národnostní příslušnost, třídu a sexuální orientaci. Víme, že problémy žen nelze oddělovat od sociálních problémů. Přesto jsme se rozhodly/i zaměřit se v tuto chvíli především na ženskou otázku.

Ženy tvoří více než polovinu lidstva, vykonávají dvě třetiny veškeré práce světa a dostávají za to pouhých pět procent veškerých příjmů. Dvě třetiny této práce jsou bez nároku na mzdu. 95,5% veškerého světového majetku patří mužům a pouze 4,5% ženám. Mocnými aktéry globalizace jsou především bílí muži - politici, finančníci, podnikatelé a vlastníci. Logika kapitalismu vychází z ekonomiky trhu a výroby, ne z ekonomiky domácnosti a reprodukce, která je středobodem lidského života. Ženská práce, ačkoliv je podhodnocena a nevyčíslena, je základem pro přežití a reprodukci lidské existence ve všech společnostech.

Ženy jsou diskriminovány na pracovním trhu. V České republice je průměrný měsíční plat žen zhruba o 30% nižší než mužů. Pracovní trh je silně rozdělen na ženské a mužské profese, feminizovaná odvětví (školství, zdravotnictví) jsou společensky podhodnocena.

Ženy jsou navíc společenskými konvencemi nuceny převzít odpovědnost za péči o děti, příbuzné, partnera a chod domácnosti. Ženy se stávají objektem domácího násilí, sexuálního obtěžování a znásilňování. Ženy jsou předmětem obchodu a vykořisťování - nejedná se jen o prostituci a její další skryté formy, ale také o každodenní manipulaci s ženským tělem v médiích.

Ve společnosti jsou pevně stanoveny mužské a ženské role přisuzující stereotypní vzorce chování, které často nevyhovují ani jednomu pohlaví. I muži chtějí vychovávat své děti, i ženy se chtějí aktivně účastnit veřejného života. Jde nám o to, aby práce a povinnost byly spravedlivě a rovnoměrně rozděleny mezi ženy a muže. Jde nám o změnu současných společenských vazeb, o komunikaci, pomocí níž bychom mohly/i nově pojmenovat a uspořádat společenské a partnerské vztahy. Každý by měl mít možnost stanovit si svoje cíle, potřeby a způsoby jejich naplňování.

S ohledem na postavení žen v této zemi, usilujeme o tyto konkrétní změny:

- společnost založenou na principech solidarity, rovnoprávnosti, decentralizace, lásky, respektu a úcty k přírodě
- společenské ocenění neplacené práce (žen i mužů)
- rovnoměrné rozdělení péče o děti a domácnost mezi muže a ženy
- odstranění diskriminace na pracovním trhu: za stejnou práci stejné mzdy; rovné příležitosti při získávání zaměstnání bez ohledu na věk, pohlaví, vzhled, rodinný stav, počet dětí, zdravotní stav; případné zavedení dětských koutků na pracovištích
- vyšší příspěvky na mateřské a rodičovské dovolené
- konec mýtu jediné krásy - odmítnutí zneužívání lidského těla v reklamách a médiích
- větší účast žen při rozhodování o věcech veřejných (nejde nám však o realizaci v rámci politických stran)
- konec skrytého sexuálního násilí v pracovních, manželských a partnerských vztazích
- změnu mediálně pokřiveného obrazu feminismu
- zabývání se ženskými otázkami na veřejnosti

Feministická skupina 8. března