Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

akce

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

0605 128 408

26. listopad 2001 - Happening proti násilí na ženách

25. listopad byl vyhlášen jako Mezinárodní den boje proti násilí na ženách. Proto se Feministická skupina 8. března a další sympatizující jednotlivci rozhodli 26. listopadu uspořádat happening, který měl na tento problém upozornit veřejnost.

Tento den poukazuje na existenci násilí, které může být pácháno na jakékoliv ženě na světě a to bez ohledu na věk či sociální postavení. Bohužel v České republice se konala pouze jedna rozsáhlejší akce - 16 akčních dní proti násilí na ženách, kterou pořádaly ženské nevládní organizace. Většina pořadů (konference na téma domácí násilí, obchod se ženami, znásilnění) však byla určena pouze pro politiky, novináře a "odborníky", veřejná byla pouze jedna přednáška. Do očí bijící byla akce "raut" (jídlem a pitím) proti domácímu násilí, která byla určena pro nenažrané politiky, novináře a úředníky státní zprávy. Celou akci zaštiovala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny ČR Petra Buzková, která měla všem pravděpodobně ukázat, až jak vysoko se může "silná" žena dostat.

I to byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli tento veřejný happening v pražských ulicích uspořádat. Sešli jsme se kolem 15. hodiny bohužel v malém počtu (13 lidí) u sochy Elišky Krásnohorské na Karlově náměstí v Praze. Podmínkou byl oblek afgánských žen - burka. V těchto oblecích jsme rozdávali kolemjdoucím informační letáky o násilí na ženách a také letáky o Mezinárodním dni boje proti násilí na ženách a o současné situaci žen a mužů v Afgánistánu a o americkém "protiteroristickém"J útoku na tuto zemi. Burku jsme zvolili, abychom upoutali pozornost a také jsme reagovali na aktuální situaci ve světě.

Trasa vedla z Karlova náměstí přes Václavské náměstí a byla zakončena v obchodním centru Carrefour na Smíchově, odkud jsme byli vykázáni akční ochrankou, která nás oslovovala "kočičky" a vzápětí nás poslala do hajzlu. Asi po půl hodině pročítání vnitřního řádu, kde nebylo ani stopy po zákazu rozdávání informačních letáků, jsme se informovali, kde končí hranice Carrefouru a šli rozdávat letáky tam. Dva nejakčnější členové ochranky si nás ale našli i tam a zmocnili se části zbylých letáků. Reakce kolemjdoucích byly různé - od nabízení peněž až po věty typu "ježiši, co to zase má bejt?" s různým tónem v hlase.

Světlana