Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

akce

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

0605 128 408

Germaine Greer

Autorka u nás vydané Eunušky se narodila v roce 1939 v austalském Melbourne. V dětství navštěvovala klášterní školu ("Star of the Sea Convent"), kde získala kladný vztah k literatuře a umění a patrně i despekt k autoritám a k tradičnímu pojetí rodiny. Později studovala anglický jazyk a literaturu; postupně získala bakalářský titul na Melbournské univerzitě, magisterský titul na univerzitě v Sydney a doktorát v Cambridgi. Řadu let přednášela anglickou a francouzskou literaturu a v roce 1979 založila na univerzitě v Tulse (Oklahoma) Centrum pro studium ženské literatury. V současnosti přednáší na univerzitě ve Warvicku (www.warwick.ac.uk/fac/arts/English/greer.htm). V minulosti, kromě své akademické činnosti, vystupovala v televizních diskusích a přispívala do řady časopisů (Sunday Times, Public Eye, Rolling Stone, Harpers a Esquire), často pod pseudonymem "Rose Blight" (choroba na růžích).

Jednu z nejvýznamnějších osobností feministického hnutí z ní v jejich 31 letech udělalo napsání knihy Eunuška (The Female Eunuch, 1970), kterou je možné považovat za hlavní dílo "druhé vlny" feminismu. Kniha vyvolala rozruch svou otevřeností a vytvořila z autorky do určité míry mediální hvězdu. Název vychází z přirovnání působení společnosti na ženu k jakési kastraci jejich společenských a sexuálních svobod. Kontroverzně působila i uvnitř feministické scény, a to hlavně svou kritikou čistě reformistických snah. Svým stylem, kdy balancuje mezi seriozní akademickou analýzou a humornou nadsázkou, ovlivnila styl psaní knih na společenská témata.

Mezi její další knihy patří The Obstacle Race (Překážkový běh) z roku 1979 o ženách v umění, Sex and Destiny: The Politics of Human Fertility (Pohlaví a osud: politika lidské plodnosti) z roku 1984 - kritika sexuálních vztahů a pojetí rodiny v současné společnosti. Rodinou se rovněž zabývá kniha z roku 1989 - Daddy: We Hardly Knew You (Tako, skoro jsme tě nepoznali). Dále napsala Darling Say You Love Me v roce 1965, The Revolting Garden v roce 1979 (pod pseudonymem Rose Blight), Change v roce 1992 a Woman, Sex & Desire: Understanding Your Sexuality at Every Stage v roce 1996. Rovněž napsala kapitolu o postavení žen na Kubě: Women and Power in Cuba ve sborníku Women: a World Report a řadu feminismem ovlivněných literárních kritik. Její poslední knihou je The Whole Woman (Celá žena), vydaná v roce 1999, která navazuje na Eunušku. O Germaine Greer vyšla biografie Germaine Greer: Untamed Shrew (Germaine Greer: nezkrocená zlá žena) od Christine Walace, která je neautorizovaná, údajně proto, že se Germaine Greer domnívá, že životopisy se mají psát až po smrti.

Inspirací pro svou tvorbu a veřejné vystupování hledá Germaine Greer v rodině, ve které vyrůstala, v letech strávených v klášterní škole a na universitě, v literatuře a v současném mediálním světě.

Germaine Greer je pro někoho excentrickou intelektuálkou často zásadně měnící své názory, pro jiné je mediální celebritou s nadhledem a smyslem pro humor a ironii, pro feministické hnutí jsou její myšlenky inspirací.

Vojta