Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

AFS
KDO JSME ? ANARCHO
FEMINISMUS
IDEÁL KRÁSY TRH S LIDSKÝM MASEM A DOMÁCÍ NÁSILÍ EKONOMICKÁ
GLOBALIZACE
KULTURA
A UMĚNÍ
ČASOPISY PROHLÁŠENÍ, MATERIÁLY ... anarchofeministický
archiv
H O M E
Kontaktujte nás !!!
anarchofeminismus@centrum.cz

Pokud máte zájem o Přímou cestu pište na:
baterky@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF
P.O.Box 16
840 08 Bratislava 48 slovensko@csaf.cz

Černo-červená distribuce
Č.Č.D - východ
Poste Restante
066 02 Humenné 2
ccdvychod@post.cz
>>ODKAZY<<

Anarchistický
černý kříž

>>ENGLISH INFO<<
Edelweiss Piraten
Edelweiss Piraten

Vandana Shiva: Násilí globalizace

Mysleli jsme si, že jsme otroctví, holocaust a apartheid nechali daleko za námi - že humanita by nikdy znovu neumožnila těmto nehumánním a násilným systémům, aby ovlivňovaly pravidla, podle kterých žijeme a umíráme. Nyní globalizace umožňuje vznik nového otroctví, nového holocaustu, nového apartheidu. Je to válka proti přírodě, ženám, dětem a chudým. Válka, která přeměňuje každou komunitu a domov ve válečnou zónu. Je to válka monokultury proti diverzitě, velkých proti malým, válečných technologií proti přírodě.

Válečné technologie se stávají základem pro průmyslovou produkci v dobách míru. Agent Orange, který byl použit ve Vietnamu, je nyní ještě s mnoha dalšími jedy používán na našich farmách jako herbicid. Rostliny a živočichové se stávají předmětem genetického inženýrství. Naše pole se stávají součástí biologického válčení.

S růstem násilí klesá zájem o společnosti, ekosystémy a živé tvory. Jsme obklopeni procesem ekologického a sociálního kolapsu.

Stáváme se svědky událostí z titulních stran novin. Krávy v Evropě se stávají obětmi BSE, miliony zvířat jsou spalovány, aby se zvýšil obchod, farmáři v Indii páchají po tisících sebevraždy, Taliban ničí jejich dědictví - sochy Budhů v Bamjánu, 15ti letý chlapec Charles Andrew Williams zastřelil na kalifornské střední své spolužáky, etnické čistky.

Toto všechno jsou války v dobách míru. Jsou součástí našich každodenních životů, tím nejvyšším výrazem násilí v systému, který klade zisk nad život, obchod nad spravedlnost, etiku a ekologii používá jako násilné technologie.

Krávy jsou býložravci. Nebyly stvořeny, aby pojídaly své vlastní zdechliny. Ale v systému průmyslového farmaření globalizovaného pod pravidly volného trhu, bylo výhodné proměnit maso infikovaných ovcí a krav na jídlo pro zvířata. To umožnilo šíření BSE mezi dobytek - nemoci, která může být přenesena na člověka.

Děti by si měly hrát se svými přáteli. Ľkoly nepovažujeme za válečné zóny. Ale kultura zbraní a násilí společně s kulturou zaměřenou exkluzivně na obchod, ekonomický růst a materiální akumulaci, zanechala budoucí generace vykořeněné a nezakotvené, plné strachu a násilí. Naše děti jsou okrádány o dětství. Kvůli obchodnímu embargu umírá v Iráku každou hodinu 12 dětí. V jiných regionech jsou děti nuceny do prostituce nebo války - jediného možného způsobu přežití, když se společnosti hroutí. Jako důsledek programů strukturálních úprav a politiky liberalizace trhu roste ve Třetím světě hlad a podvýživa.

Během let 1979-81 a 1992-93 se příjem kalorií snížil o 3% v Mexiku, o 4,1% v Argentině a o 10,9% v Keni, o 10,0% v Tanzanii a 9,9% v Etiopii. V Indii klesla spotřeba obilovin na osobu o 12,2% v zemědělských oblastech a o 5,4% v městských oblastech. Odpírání jídla hladovým a krmení trhů je jedním z genocídních aspektů globalizace. Země nemohou zaručit, že hladoví dostanou najíst, protože to vyžaduje zákony, politiku a finanční závazky, které jsou "protekcionistické" - v globalizačních režimech jsou považovány za ten nejhorší zločin.

Dalším genocídním aspektem globalizace je odmítání léků nemocným, aby globální farmaceutický průmysl mohl zvyšovat zisky. Pod záštitou úmluvy o duševním vlastnictvím v rámci Světové obchodní organizace (WTO) musí státy zavádět patentové zákony, které garantují exkluzivní monopolní práva farmaceutickému a biotechnickému průmyslu. Ty mají předejít produkci nízkorozpočtových léků. Patentovat lék na HIV/AIDS stojí 15,000 dolarů, zatímco roční léčba pomocí léků vyráběných v Indii a Brazílii stojí 250-300 dolarů. Patenty tak okrádají, literárně řečeno, oběti AIDS o jejich životy.

Ve světovém globalizačním pořádku pod diktátem obchodu, chtivosti a zisků je možné obstarat si léčbu prostřednictvím dostupných ilegálních léků. Indie, Brazílie a Jižní Afrika byly předvolány před dvůr WTO (Mechanismy pro urovnání sporů), protože mají zákony umožňující produkci nízkorozpočtových léků.

Na Světovém dvoře žen (World Court of Women) prohlašujeme, že zákony, které nutí vlády, aby odpíraly svým občanům právo na jídlo a právo na léčbu, jsou genocídní.

Globalizace je násilným systémem - systémem založeným na násilí a násilím udržovaným. Tak, jako je trh nadřazován nad lidské potřeby, tak je nenasytná touha po globálním trhu se zdroji doprovázena novými válkami. Válka o diamanty v Sieře Leoně nebo o ropu v Nigérii způsobila smrt tisíců žen a dětí.

Pohyb lidských zdrojů ke globálním korporacím státy stále více militarizuje. Jménem obchodních zájmů se vyzbrojují a vedou válku proti svým vlastním lidem. Násilí je užíváno vládou proti domorodým lidem v oblastech Indie - Orissa a Koel Karo, kde se těží bauxit.

Globální korporace však nechtějí vlastnit pouze neobnovitelné zdroje jako jsou diamanty, ropa a minerály. Chtějí vlastnit i naši biodiverzitu a vodu. Chtějí přeměnit každou částečku našeho života v soukromé vlastnictví. Právo na duševní vlastnictví rostlin, zvířat a lidských genů znamená přeměnu života na majetek korporací. Ačkoliv tyto korporace falešně proklamují, že "objevili" formy života a živé organismy, vznášejí právní požadavky na znalosti ilegálně získané z Třetího světa. Znalosti našich matek a babiček jsou nyní prohlašovány za vynálezy západních korporací a vědců. Využití Azarichta Indica jako pesticidu a fungicidu je považováno za vynález firem U.S.D.A. a W.R. Grace. Indie se odvolala a patent byl zrušen. Semínka a a rostliny rýže basmati byly zase prohlašovány za objev americké korporace Ricetec. A toto jsou pouze některé příklady biopirátství, které vedou k absurdním situacích, kdy Třetí Svět platí za znalosti, které sám kumulativně a kolektivně rozvinul.

Na źenském dvoru prohlašujeme, že patenty na život a patenty založené na biopiráctví jsou nemorální

Nebudeme žít podle pravidel, která okrádají miliony o jejich životy a léky, jejich semínka, rostliny a znalosti, jejich potravu, důstojnost a jejich potravu. Nedovolíme, aby hrabivost a násilí byly považovány za jediné hodnoty, které mohou ovlivňovat naše kultury a životy. Vezmeme si zpátky naše životy, stejně jako si vezmeme nazpátek i právo. Víme, že násilí plodí násilí, strach plodí strach, mír plodí mír a láska plodí lásku. Proměníme svět na místo sdílení a péče, míru a spravedlnosti. Nechceme trh, kde jsou sdílení, péče a poskytování ochrany považovány za zločiny a mír a spravedlnost jsou nemyslitelné. Zformujeme nová univerza prostřednictvím solidarity, ne hegemonie.

źenské světy jsou světy založené na ochraně - naší důstojnosti a seberespektu - pohody dětí, země, její diverzity, na ochraně životů těch, kteří jsou hladoví a těch kteří jsou nemocní. Ochraňovat je nejlepším vyjádřením humanity. Ti, kteří chtějí přeměnit "ochranu" na špinavý svět - to je ten nejhorší zločin globálního trhu - volají v případech ochrany zdraví, výživy a živobytí po tržních sankcích a trestu od WTO.

Těm, kteří se pokoušejí z ochrany života udělat zločin říkáme slovy arcibuskupa Tutu: "Už jste prohráli. Abychom mohli chránit jeden druhého, naše děti a život na této planetě, musíte sestoupit z vaší cesty." Budoucnost nepatří Obchodníkům a Obchodnicím se smrtí - patří Ochráncům a Ochránkyním života.

Úryvky z přednášky Vandany Shivy z 8. března 2001 v Jižní Africe. Autorka je ředitelkou Research Foundation for Science, Technology and Ecology, Nové Dílí.

Překlad: Linda.