Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

akce

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

0605 128 408

Portrét: Vandana Shiva - Indie

"Mysli globálně, jednej lokálně." Slavná ekofeministka a doktorka přírodních věd Vandana Shiva toto své známé krédo komentuje takto:"Jestliže se pracuje na ochraně přírody na lokální úrovni, nedají se ignorovat globální kořeny lokální krize."

Hlavním zájmem Vandany Shivy je biodiverzita, rostlinná a živočišná rozmanitost. Shiva veřejně protestuje proti mezinárodním dohodám, které povolují velkým biotechnologickým společnostem mít výhradní práva na rostliny, semínka a jiné přírodní zdroje, které ani nemohou být považovány za něčí majetek, a tyto zdroje si patentovat. Takové mezinárodní dohody okrádají domorodé farmáře o jejich lidské právo na využití veřejných přírodních zdrojů, říká Vandana.

Vandana Shiva byla v roce 199š oceněna tzv. alternativní Nobelovou cenou. Doma v Indii se vzdala akademické kariéry a je ředitelkou The Research Foundation for Science Technology and Natural Resource Policy. Rovněž je odpovědná za projekt uchovávání rostlinných semínek. Je členkou Indické národní přírodní rady. Spolupracuje s ekologickými organizacemi, které bojují proti devastaci životních prostředí, likvidaci lesa a degradaci zemědělské půdy. Zabývá se obrovskou škálou otázek a problémů, jako jsou např. mezinárodní dohody o biologické diverzitě. Tématem jejích přednášek, které přednáší jakožto host na mezinárodních univerzitách, je již zmíněná biodiverzita.

Vandana Shiva je autorkou 11 knih. Jsou to vědecko-polemické práce, ve kterých neustále zdůrazňuje silnou vazbu mezi přírodou a ženou. V knížkách rozvíjí i svou teorii o spojitosti mezi ekologickou krizí, kolonizací a útlakem žen. Srovnává násilí páchané na přírodě s násilím páchaným na ženách, obzvláště těch ve třetím světě. Obojí prý vzniklo díky ekonomickému rozvoji. Procesu, o kterém se Vandana domnívá, že by měl správněji být pojmenován mužským rozvojem. Výsledkem jeho aktivit se odsunuje a zatěžuje obojí - žena i příroda. Proto Vandana ve svých knihách neustále vyzývá k znovuobjevení "feminních principů" jakožto kvalitních organických principů, které napomáhají ženskému vidění světa.

Diář Slavné ženy střední Evropy 2001, vydává proFem, o. p. s., Gorazdova 20, Praha 2, 120 00.