Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

akce

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

0605 128 408

Submission Hold

Poprvé jsme se se Submission Hold setkaly v pražském klubu 007 v roce 1998. I když jsme je neznaly. Hned nás zaujala hudba s výrazným ženským zpěvem, ale předevš ím názory na feminismus, sexismus a globalizaci, které ukázaly, že je to parta hodně inteligentních a přemýš livých lidí, kteří určitě vědí, o co jim jde. Je málo skupin, které spojují hudbu a politiku dohromady tak jako Submission Hold. Hodně punkových a hardcorových skupin klade důraz hlavně na sdělení a hudba jde tak trochu stranou. Submission Hold vš ak kladou důraz jak na pokrok v hudbě tak na politickou rovinu. Jejich texty jsou o feminismu a lidských právech obecně. Hudbu nechápou jako konečný bod politického uvědomění, ale jako první krok k němu. Ve svých textech se snaží věci, které už byly řečené tisíckrát, komentovat z odliš né perspektivy a snaží se lidi přimět, aby změnily zvyky a řekly si: "Ježiš , to mě nikdy nenapadlo se na to podívat takhle.!" Nejenom přemýš let o věcech ve vš eobecné rovině, jako že "rasismus a sexismus je š patný" a ,, zničit stát". To je vš echno podle nich pravda, ale musíte také jít za vš echny ty kliš é a dostat se hlouběji. Říci si, jaký význam to má pro vás, a jak vás to může obohatit. Je totiž spousta lidí, kteří se dostanou do punkové a hardcorové scény a znají skupiny, které zpívají "fuck work", ale nerozumí konceptu, který stojí za tím.

Vůbec poprvé Submission Hold hráli v březnu roku 1993 na benefičním koncertu pro anarchistické aktivisty ve squatu na Brodwayi. V roce 1994 podnikli první turné, kde se setkali se stejnojmennou skupinou a to je donutilo ke změně názvu z Insult to Injury na Submission Hold. Začátek nové kapitoly Submission hold znamenal příchod Kirsten. Skupinu obohatila hrou na flétnu, ale objevily se i jiné změny jako například zpěv bez hudby a podobně. Výrazem toho, že se politika stala pro skupinu důležitou, byly různé nástěnky a distra podporující lokální aktivity, které se začaly objevovat na jejich koncertech. Distribuce radikální literatury, odznaky, trička, které si sami vyráběli, to vš e se stalo určitým znakem jejich koncertů. Písničky, které složily, byly pak používány na různé benefiční kompilace a také jejich koncerty jsou větš inou benefiční. Podporovali aktivity Prisoners Justice Day, Food not Bombs, programy pro mladé atd. Individuálně jsou také dobrovolníky ve Food not Bombs, v CO-OP radiu (rádio podporující lokální kulturu). Submission hold se na svých koncertech snaží diskutovat s diváky. To se občas zvrtne a jejich koncerty pak připomínají spíš e diskusi než punk-rockovou show. Jen (zpěvačka SH) také přiš la s originálním uměleckým designem skupiny, s návrhy obalů CD. Booklety jsou překládány do francouzš tiny, š panělš tiny a němčiny, obsahují nálepky a velké plakáty. Submission Hold kritizují právě ty skupiny, jejichž hlavním cílem je vydat CD bez ohledu na to, jak dlouho hrají. To jde na úkor kvality hudby a bookletu.

Submission Hold kritizují současný kapitalistický systém a základy, na kterých stojí: "Lidé tráví větš inu svých životů tím, že pracují pro š éfa, kterého nenávidí, v práci, kterou nenávidí a už jim nezbývá čas na nic jiného. Jenom přijdou domů, dívají se na televizi a jsou nasraný. źijí životy, které za to nestojí. Pokud někdo nepracuje v klasickém zaměstnání, dělá, co ho baví, je svým vlastním pánem a žije plnohodnotný život, lidé, kteří tak nežijí, jsou nasraný a znechucený, protože vidí, že to jde jinak. Je těžké se z toho dostat. Ode dne, kdy se narodíme až do dne, kdy zemřeme, nám říkají, co musíme dělat. Od devíti do pěti, od devíti do pěti. Každý, kdo přemýš lí trochu jinak než průměrná osoba, si řekne: Sakra proč nezkrátíme pracovní týden? Má to smysl, protože není dostatek práce, takže kdybychom zkrátili pracovní týden, více lidí by mohlo pracovat a více lidí by mělo volný čas. Když s tím někdo přijde, tak ty kreténi přijdou s tím, že by se to z pěti mělo prodloužit na š est pracovních dnů. Proč bychom tolik času měli trávit děláním nějaký zkurvený práce? Jako lidi potřebujeme vložit naš í energii do něčeho, co nás baví. A to je prostě práce. A je velký rozdíl mezi zaměstnáním a prací."

Letos vydali nové LP Sackcloth and Ashes, u kterého opět můžeme očekávat několikajazyčný booklet. I přesto, že Jen je ve vysokém stupni těhotenství, stále koncertují. Doufejme, že ji mateřské povinnosti neodvedou od jejich dosavadních aktivit a my je budeme zanedlouho moci přivítat opět u nás.

Světlana a Katka

Diskografie:

  As We Live Our Lies (Insult to Injury)-1994
  Insult to Injury-1994
  The Buzz of a Buzzless Situation-1994
  Veterans of the Cola Wars-1996
  Garlic For Victory-1996
  Kamikaze Quagga-1996
  Progress (As If Survival Mattered)-1997
  Flag+Flame=Fun-1997
  Unnatural Disasters-1997
  Waiting For Another Monkey To Throw The First Brick-1998
  +mnoho benefičních kompilací např. pro Anarchist Black Cross, Food not Bombs, Zapatistas, National Organization of Women a spoustu dalších.