Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

kdo jsme ? (anarcho)feminismus žena a média násilí na ženách ekonomická
globalizace
kultura a
umění
časopisy prohlášení, materiály ... anarchofeministický
archiv
H O M EKontaktujte nás !!!
fs8.brezna@centrum.cz
tel.: 0732 745 268
Pokud máte zájem o Přímou cestu nebo Sírénu pište na:
fs.distribuce@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF Slovensko
Posterestante
851 06    Bratislava, csaf_sk@hotmail.com, csaf_vychod@hotamil.com.

>>ODKAZY<<
Anarchistický
černý kříž

AntiNATO
antinato.csaf.cz
protinato.s.cz

Antiklerikální vtipy

ˇ Boha si vymyslel člověk, opak by musel být prokázán.

ˇ Jenom Bůh má právo zabít bližního svého.

ˇ To, že Bůh nikdy neexistoval, neznamená, že není potřeba se ho zbavit.

ˇ Jestli Bůh existuje, doufám, že má dobrou omluvu. (Woody Allen)

ˇ Jedinou omluvou pro Boha je, že neexistuje. Stendhal

ˇ Bůh je správný šibal: Nejdříve poskytl dvojí příklad umělého oplodnění a cizoložství tím, že oplodní ženu tesaře prostřednictvím Ducha Božího, a potom zakáže činění obojího.

ˇ To, co je na náboženstvích nejlepší, jsou všichni ti nevěřící.

ˇ Bůh je pěkný ignorant: nevěděl, že země je kulatá, to ho naučil až člověk.

ˇ Matka Tereza viděla v každém malomocném Krista. Až na to, že když se přibije malomocný na kříž, tak tam nedrží.

ˇ Pryč s metafyzikou, co je konkrétnější než chcípnout, vědět to a nemít to rád?

ˇ Morálka je jako všechny režimy: zakazuje všechno, co je dobré.

ˇ Přiznaná chyba je napůl odpuštěná, říkal Pius XII. Himmlerovi.

ˇ Požehnána buď prozřetelnost, která dala každému svou hračku,panenku dítěti, dítě ženě, ženu muži a muže ďáblovi. Viktor Hugo

ˇ Vy říkáte, že věříte v nezbytnost náboženství? Buďte upřímní! Věříte v nezbytnost policie? Nietszche

ˇ Obyvatelé Země se dělí na dvojí druh: ti, co mají mozek a jsou bez náboženství, a ti, co mají náboženství a nemají mozek.

ˇ Nazývám sektou každé náboženství, a malé či velké. Náboženství řečené univerzální je sekta, která komerčně uspěla.

ˇ Člověk pochází z opice. Člověk je stvořen k obrazu Božímu. Bůh je tedy King Kong.

ˇ Teologie je umění vysvětlovat, proč dva a dva jsou tři.

ˇ A uviděl Boha. Exodus, 24, 11. Nikdy nikdo nespatřil Boha. Jan, 1, 18.

ˇ Náboženství jsou nic plus ultra ignorance. De Sade

ˇ Zázrak v Lourdách! 150 000 lidí se přišlo podívat na papeže a ani jeden po něm nevystřelil. Lourdy.ČTK