Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

akce

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

0605 128 408

Causa Satpal Ram

Útok

Satpalovi bylo 20 let, když byl napaden v restauraci v Lozells (Birmingham) v listopadu 1986. Jedl s dvěma přáteli v bengálské restauraci, když přišla skupina bělochů. Ti začali pít a chovat se agresivně. Jejich rasistické nadávky směřovaly k Satpalovu stolu a ostatním v restauraci. Situace se vyostřila, když došlo k hádce ohledně hudby, která v restauraci hrála. Satpal požádal číšníka, aby dal hudbu hlasitěji a Clark Pearce, jeden z útočníků, řekl, že už nebude poslouchat tyhle "zkurvený negerský zvuky". V průběhu hádky, která následovala Pearce rozbil sklo na stole a dvakrát Satpala bodnul - do obličeje a ruky, kterou si napadený chránil obličej. Zbylých pět z Pearcovy společnosti začalo házet po Satpalovi vše, co jim přišlo pod ruku.. Pearce byl 189 cm vysoký a vážil 86 kg, proti malému Satpalovi vážícímu v té době jen 60 kg. Satpal byl zatlačen ke stěně bez možnosti úniku, proti němu stál stůl obklopený z obou stran útočníky. Poté co byl dvakrát bodnut, použil Satpal ke své obraně malý nůž, kterým ve skladu otevíral krabice. Dva muži, kteří na Satpala útočili, byli zraněni a oba byli odvezeni do nemocnice. Satpal byl ošetřen, ale Pearce odmítl lékařské ošetření, vytrhl si infuzi a zemřel na ztrátu krve v operačním sále.

Satpal se několik dní poté skrýval, ze strachu z následků bělochovy smrti. Během té doby vyvíjela policie tlak na Satpalovu rodinu a vyhrožovala, že podklady o útoku předá soudu. Po několika dnech policejního zastrašování jeho rodiny, se Satpal sám přihlásil na policii.

Proces

Po pouhém čtyřicetiminutovém setkání před procesem změnil Satpalův advokát formulaci z obrany na sebeobranu proti jedné z provokací. Satpal nebyl vůbec dotázán na své svědectví.. To znamená že skutečná povaha případu nebyla vůbec projednána. Navíc hlavní svědectví pocházela od Pearcových přátel, kteří útočníka líčili spíše jako nevinou obě, nežli násilného rasistu.

Přestože hlavní nezávislí svědci byli bengálsky mluvící číšníci, nebylo pro ně u soudu zajištěno tlumočení. Místo toho bílý soudce prohlásil, že se tlumočení ujme. Bengálsky nemluvil ani nerozuměl. Policie z West Midlands napsala jménem bengálsky mluvících číšníků hlášení, se kterým číšníci později nechtěli mít nic společného. K těmto hlášením nebyli přizváni žádní tlumočníci. Číšníci neměli možnost popsat násilný útok na Satpala.

Porota složená jen z bílých obvinila Satpala z vraždy po 20ti minutové poradě. Tato porota nemohla být považována za porotu lidí, kteří by byli k Satpalovi objektivní. Celý soudní proces trval pouze tři dny. Vezmeme-li v úvahu tehdejší situaci v Birminghamu, šlo o politicky motivované obvinění.

Kontext

Po nepokojích v Handsworthu a Lozellu v roce 1985 místní rasistický tisk a politikové označili Handsworth a Lozzels za čtvrti, které nejsou pro bílé obyvatele bezpečné.. To vyvolalo mezi obyvatelstvem hysterii o nebezpečných černoších a o ohrožení práv bělochů a jejich způsobu života. V těchto souvislostech byli černí obyvatelé Birminghamu více než kdy jindy vystaveni policejnímu obtěžování a rasistickým útokům.

Satpal měl dobrý důvod k tomu, aby se obával o svůj život. Po nepokojích v roce 1985 došlo k eskalaci rasových útoků v Birminghamu. Satpal byl napaden v roce 1986, v době, kdy docházelo k těmto odvetným útokům.

Pearcova rodina byla známa pro svoje sympatizování s rasisty a násilím. źila v Newtownu, ve čtvrti s převážně bílým obyvatelstvem, která sousedila se čtvrtí Lozzels. Newtown byl znám pro svoji rasistickou nesnášenlivost a násilí. Pearcova rodina se zapojovala do gangů, které se násilí dopuštěly. Po útoku na Satpala a po smrti Clarka Pearce se členové Pearcovy rodiny pokusili pronásledovat Satpalovu rodinu, přátele a zastrašovat svědky. Dokonce se pokusili napadnout Satpala u soudu.

Vězení

Satpal byl často umísován do izolace. Byla na něj vznesena celá řada vykonstruovaných obvinění, včetně obvinění ze vzpoury (bylo vzneseno proto, aby došlo k přerušení odvolacího procesu, později od něho bylo upuštěno a byl zaznamenán pokus propašovat mu do cely drogy).

Satpal byl vystaven různým druhům útoků ze strany vězeňských dozorců. I když byl na samotce izolován od ostatních vězňů, byl neustále podrobován osobním prohlídkám, které představovaly nešetrné anální prohlídky, při kterých byl držen několika dozorci. Satpal považuje tyto prohlídky za sexuální útok, který ho měl terorizovat a zlomit.

Satpal byl uvězněn, když mu bylo 20 let. Až doposud prošel více než 60ti vězeňskými zařízeními. Často byl převážen z vězení do vězení každý měsíc, často byl jak uz bylo řečeno držen v izolaci. To mu znemožnilo, aby si někde zvykl, seznámil se s ostatními vězni nebo se zapojil do činnosti, která by ho mohla připravit pro návrat na svobodu. Tyto neustálé přesuny mu znemožnily řádný kontakt s rodinou a přáteli a také bylo obtížné udržet v pořádku všechny jeho dokumenty spojené s případem. Dozorci často zničily při převozu věci, které byly Satpalovým majetkem.

I přes několik odvolání, nových šetření (zejména "parole board" - poradního výboru ministra vnitra doporučující podmínečné propuštění) a stálých kampaní všude ve světě zůstává Satpal Ram stále vězněn. Rok 2002 jeho šestnáctým rokem ve vězení. (Další aktuální informace lze sledovat na internetu, včetně kampaně pořádané Asian dub foundation.).

Jakub