Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

AFS
KDO JSME ? ANARCHO
FEMINISMUS
IDEÁL KRÁSY TRH S LIDSKÝM MASEM A DOMÁCÍ NÁSILÍ EKONOMICKÁ
GLOBALIZACE
KULTURA
A UMĚNÍ
ČASOPISY PROHLÁŠENÍ, MATERIÁLY ... anarchofeministický
archiv
H O M E
Kontaktujte nás !!!
anarchofeminismus@centrum.cz

Pokud máte zájem o Přímou cestu pište na:
baterky@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF
P.O.Box 16
840 08 Bratislava 48 slovensko@csaf.cz

Černo-červená distribuce
Č.Č.D - východ
Poste Restante
066 02 Humenné 2
ccdvychod@post.cz
>>ODKAZY<<

Anarchistický
černý kříž

>>ENGLISH INFO<<
Edelweiss Piraten
Edelweiss Piraten

Anarchisté pro život

Tímto článkem se vracím k předchozímu číslu Přímé cesty a chtěla bych jím rozšířit informace o Pro-life organizacích. Původně jsem sice nic podobného v plánu neměla, nicméně se - ať už vlivem článku o Hnutí pro život ČR nebo vlivem protiakce pořádané Feministickou skupinou 8. března k Pochodu pro život (informace na http://fs8brezna.ecn.cz) - rozvinula určitá diskuze na toto téma a já jsem se dozvěděla, že mezi pro-life organizacemi je možné naleznout i pár jiných než jen výše zmíněné fanatické pámbíčkáře.

Chtěla jsem se tedy blíže informovat, a na první pohled mne dost překvapil odkaz na stránky Anarchists For Life. No, překvapil spíš bych řekla pobavil. Vzhledem k tomu, že pod pojmem Pro-life si bohužel představuji snahu o legislativní zákaz možnosti podstoupit potrat, zdálo se mi to s anarchistickými principy neslučitelné. Chyba ale byla na mé straně. Těmto anarchistům totiž nejde o nějaké zákony, nejde jim dokonce ani o nějaké přímé akce a snahu zamezit konání potratů všemi dostupnými prostředky. Po pravdě moc nechápu jejich existenci. Zdá se mi, že se jedná spíše o skupinu lidí zastávajících stejný názor a podle určitých pravidel se připojujících k akcím jiných organizací.

Jak je patrno z následujícího prohlášení, i tito anarchisté zaměňují snahy o umožnění svobodné volby za úsilí o legislativní umožnění potratů. Nemusím snad znovu opakovat, že tomu tak není. Argumentují tím, že nepodporují zákony pro ani proti potratům, a ty, kteří bojují proti omezování rozhodovacích pravomocí o vlastním reprodukčním životě, okamžitě nazývají pokrytci a vylučují možnost, že by mohli/y být anarchisty či anarchistkami.

Svými názory se sice nemohou ani v nejmenším rovnat klerofašistům z Hnutí pro život, nicméně jejich přístup se mi zdá snad ještě více alibistický. Zatímco oni náboženští fanatici vidí řešení v častém modlení a víře v B(b)oha, tito anarchisté pravděpodobně spoléhají na revoluci, která vše vyřeší. Uvádějí totiž, že k četnosti potratů přispívá sociální a ekonomické situace a že budou vždy bojovat za její změnu, ale o to, co se bude dít než se tato situace změní, se příliš nestarají. Sociální důvod pro podstoupení potratu ale jako důvod pádný neuznávají.

Také si třeba odporují v pojetí "toho pravého anarchismu". Když totiž někdo bojuje proti zavádění nových umělých zákazů, neváhají ho nazvat přisluhovačem neoliberalismu, na druhou stranu ale nepopírají spolupráci s jakoukoli organizací bojující za stejné myšlenky a na svých stránkách mají odkaz na Conservative Pro-Life sites (konzervativní pro-život stránky).

Ten boj bych skutečně vidět nechtěla.

Prohlášení Anarchists For Life (Anarchisté pro život)

1. Nepodporujeme zákony ani pro ani proti potratům. Na druhou stranu budeme bojovat za eliminaci sociálních a ekonomických příčin, které vedou k tomu, že se potrat stává tak běžným. Jednou z možností je práce nebo pomoc v dobrovolnických a nevýdělečných poradnách pro nastávající matky.

2. Stejně, jako po každém člověku chceme, aby byl odpovědný za své činy, musíme po matce vyžadovat etickou odpovědnost za její činy.

3. Budeme spolupracovat s jakoukoli organizací či jedincem, kteří bojují za stejné myšlenky.

4. Podporujeme jakékoli snahy o dosažení možnosti adoptovat či vychovávat dítě homosexuály.

5. Potraty podporujeme jedině v případě, že život matky je těhotenstvím ohrožen.

6. Nepodporujeme násilí ani uvnitř ani vně potratových klinik. Podporujeme nenásilné protesty.

7. Uznáváme odpovědnost obou rodičů pokud jde o jejich děti (narozené i nenarozené). Respektujeme a podporujeme otce či matku, kteří chtějí dítě raději vychovávat sami raději, než jej vidět umírat. Na druhou stranu nevidíme nic špatného na rodině s oběma rodiči, pokud je založena na rovnoprávnosti.

8. Jsme pro život a pro odpovědnost prostřednictvím vzdělání nikoli donucování. Umožnění potratu považujeme za neetické, nezodpovědné a děsivé.

9. Muži, který způsobí samovolný potrat nebo násilím či donucením zapříčiní potrat umělý, jsou stejní, jako ženy, které potrat zvolí dobrovolně, a doktoři, kteří toto rozhodnutí podpoří.

10. Protože natalisté se odvolávají na to, že jsou pro-choice (pro volbu) a my užíváme téhož označení pro náš boj proti jakýmkoli formám předsudků, nebudeme se proto nadále označovat jako aktivisté pro-life (pro život), nýbrž anti-natalist (proti populační kontrole). (Stejně jako se vymezujeme vůči fašistům).

11. Liberalizace potratů je trik (nazývaný svobodou) mocných, jak se zbavit těch nežádoucích.

12. Nevěříme, že anarchisté, kteří bojují za zákony povolující potraty jsou skutečnými anarchisty, jakkoli je radikální jejich rétorika, jsou buďto pokrytci nebo následovníky a naslouchači neoliberální politiky.

Překlad z http://www.anarchsforlife.org

Markéta