Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

kdo jsme ? (anarcho)feminismus žena a média násilí na ženách ekonomická
globalizace
kultura a
umění
časopisy prohlášení, materiály ... anarchofeministický
archiv
H O M EKontaktujte nás !!!
fs8.brezna@centrum.cz
tel.: 0732 745 268
Pokud máte zájem o Přímou cestu nebo Sírénu pište na:
fs.distribuce@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF Slovensko
Posterestante
851 06    Bratislava, csaf_sk@hotmail.com, csaf_vychod@hotamil.com.

>>ODKAZY<<
Anarchistický
černý kříž

AntiNATO
antinato.csaf.cz
protinato.s.cz

Editorial

Vážení čtenáři a čtenářky,

právě otevíráte již třetí číslo feministického časopisu Přímá cesta. Mírně jsme upravily/i "image" naš eho časopisu, které vš ak už bude do budoucna víceméně stabilní.

Odezvy na minulá čísla se značně různí : od pochval za obohacení nabídky "alternativních" tiskovin i názorového spektra až po straš livé rozhořčení, které se objevuje zvláš tě v diskusích a řekla bych, že je částečně zaviněno naprostým nepochopením a ignoranstvím ze strany těch, kteří jsou tolik útoční.Ale i to by se dalo označit za konstruktivní.

Nyní vš ak již aktuálně: Pro toto číslo jsme zvolily/i téma "źena v jazyce".Někomu se může zabývání se ženami z lingvistického hlediska ztrátou času, my vš ak máme za to, že jazyk nás do určité míry zpětně ovlivňuje, proto zabývání se jím považujeme za stejně důležité jako zabývání se reálným postavením žen v rodině, společnosti.

K tomuto tématu se váže úvodní zamyš lení se nad komunikací mezi pohlavími.źena a muž si nerozumí, jakoby mluvili jinými jazyky, ale jaké jsou příčiny a důsledky ? Dále článek o snad nejpatrnějš í jazykové odliš nosti žen od mužů v běžném životě : koncovka - ová za příjmením žen.Je to jen zažitá tradice a nepodstatná "hloupost" nebo něco, co nás svazuje do podřízené role ?

Diskriminace ženy v jazyce je mohutně zastoupena v reklamním průmyslu.Lesk krásy ženy jakožto ideálu hodného zbožňování a přitom jen objektu, nikoli individuality a osobnosti je vždy podbarven nějakým tím odpovídajícím sloganem… Reklama k nám hovoří, sice výmluvně, tím vš ak vlivněji.

Na toto téma se specializuje jednak článek s příznačným názvem "Jazyk reklamy: krásné ženy, inteligentní muži", kde je tato relativně nová řeč podrobněji rozebrána.V druhém článku je pak přiblíženo konkrétních pět případů reklam, které jsou sexistické, genderově stereotypní či se nás zkrátka snaží přesvědčit, že nejsme dost krásné.

V tomto čísle také najdete vcelku obsáhlou exkurzi do historie anarchofeminismu, tentokrát ve formě prohláš ení dvou významných anarchofeministek - Peggy Cornegger a Carol Ehrlich. Mimo teorie přináš íme také mnohé recenze: například na knihu Toni Morrison - Milovaná či na film Domácí š těstí hodný pozornosti, podle románové předlohy George Orwella ; aktualitu o vítězství Judi Bari a Darylla Cheneyho nad FBI a Oaklandskou policií ve dvanáct let starém případu, ve kterém se jednalo předevš ím o konstruování důkazů proti Earth First! a jiným radikálním ekologickým organizacím ze strany FBI; nebo třeba rozhovor se skupinou Naive Fighters.

Přejeme příjemné počtení.