Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

kdo jsme ? (anarcho)feminismus žena a média násilí na ženách ekonomická
globalizace
kultura a
umění
časopisy prohlášení, materiály ... anarchofeministický
archiv
H O M EKontaktujte nás !!!
fs8.brezna@centrum.cz
tel.: 0732 745 268
Pokud máte zájem o Přímou cestu nebo Sírénu pište na:
fs.distribuce@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF Slovensko
Posterestante
851 06    Bratislava, csaf_sk@hotmail.com, csaf_vychod@hotamil.com.

>>ODKAZY<<
Anarchistický
černý kříž

AntiNATO
antinato.csaf.cz
protinato.s.cz

Kauza Judi Bari

Dne 11. června 2002 vynesl federální soud v Kalifornii rozsudek v několik let trvajícím soudním sporu. Aktivisté hnutí Earth First! Darryl Cherney a Judi Bari v něm vinili FBI a Oaklandskou policii z nezákoných praktik při vyšetřování, které bylo proti nim vedeno v roce 1990. Soud uznal agenty FBI a Oaklandské policisty vinnými ze spáchání nezákonného zatčení, nezákonných domovních prohlídek a z provinění proti svobodě slova a přiznal aktivistům odškodnění ve výši celkem 4,4 milionů dolarů.

Judi Bari a Darryl Cherney byli oba zraněni, když pod jejich automobilem v květnu 1990 explodovala bomba vyrobená z trubky naplněné hřebíky. Jejich cesta byla součástí kampaně proti masové těžbě dřeva v oblasti Redwood. Judi Bari následkem zranění ochrnula, zatímco Darryl Cherney utrpěl menší zranění. Oba před tím obdrželi anonymní výhružky související s jejich ekologickými a sociálními aktivitami. Namísto vyšetřování pokusu o vraždu se FBI ve spolupráci s Oaklandskou policií pokusila obvinit aktivisty z toho, že bombu sestrojili a že nešastně explodovala, když jí převáželi. Oba byli zatčeni hned v nemocnici. FBI poté po několik týdnů pořádala tiskové konference, na kterých pomocí falešných důkazů obviňovala aktivisty z terorismu a poháněla tak kampaň mainstreemových médií proti Earth First! a ekologickým organizacím obecně.

Po dvou měsících místní soud odmítl vydat jakékoliv opatření proti aktivistům pro nedostatek důkazů. Po skončení tohoto policejního "vyšetřování" ještě pokračovaly aktivity FBI namířené proti dvojici. FBI sledovala více než 500 osob, které nějakým způsobem komunikovali s aktivisty. Po roce, když bylo jasné, že FBI nevyvíjí žádné snahy o odhalení pachatele/pachatelů atentátu, Judi a Darryl podali žalobu proti FBI a Oaklandské policii. Soud po více než deseti letech prokázal, že agenti FBI ve spolupráci s Oaklandskými policisty falšovali důkazy v neprospěch aktivistů a naopak důkazy hovořící pro jejich nevinu zadržovali. Toto falšování a zadržování důkazů je dokonce zdokumentováno v interních materiálech FBI. Zadržování se týkalo dokonce i fyzických důkazů jako například otisků prstů z místa atentátu.

Judi Bari zemřela v roce 1997 na rakovinu a v soudním sporu pokračoval Darryl Cherney jako její zmocněnec.

Soud částečně umožnil vyšetřování skutečných pachatelů atentátu. Policejní fotografie ukázaly, že exploze vytvořila díru v podlaze pod sedadlem řidiče způsobem, který ukazoval, že byla připevněna na podvozek automobilu. První prohlášení FBI naopak hovořilo o tom, že bomba byla položena na podlaze pod zadním sedadlem. Judi Bari před pokusem o atentát obdržela anonymní výhružné dopisy a kopie jednoho z nich se našly ve zničeném autě. Několik dní po atentátu obdržel místní deník Santa Rosa Press Democrat dopis s podpisem "Boží mstitel", který uváděl některé nezveřejněné detaily týkající se konstrukce a umístnění bomby. Autor v dopise, který byl prokládán nejrůznějšími citáty z bible, uvádí, že se Judi Bari stala terčem útoku pro svou účast na akcích podporujících právo na umělé přerušení těhotenství. Test DNA na známce dopisu prokázal, že dopis byl poslán ženou. Dále bylo prokázáno, že jiný výhružný dopis byl poslán mužem, který rovněž poslal dopis policii, ve kterém tvrdí, že byl členem EF!, aby získával informace pro autority, že vůdcem EF! je J. Bari, že EF! cvičí střelbu z automatických zbraní a že financuje svou činnost prodejem drog.

Dále vyšlo najevo, že jeden z odsouzených - agent FBI Frank Doyle, který v původním vyšetřování fungoval jako odborník na výbušniny a který vydal nepravdivé prohlášení o umístění bomby, prováděl v oblasti výcvik agentů FBI a policejních specialistů zhruba měsíc před útokem na dvojici. Součástí výcviku bylo pokusné vyhození auta do povětří. FBI byla nucena přiznat, že konstrukce bomby odpovídala bombě použité při útoku. Seznam účastníků kursu se "ztratil". Pokusný výbuch byl proveden na pozemcích firmy zabývající se těžbou dřeva, která byla kritizována kampaní vedenou oběma aktivisty.

Podobné aktivity FBI jsou všeobecně spojovány s programem COINTELPRO. Tento program byl odstartován za Nixonovy legislativy za účelem diskreditace a likvidace radikálních hnutí jako například aktivit M.L. Kinga, Strany černých panterů pro sebeobranu, hnutí bojujícím za práva indiánů nebo americkou Socialist Worker's Party. Proti EF! a jeho zakladateli D. Foremanovi byla vedena kampaň od jejich vzniku. V minulých letech bylo zveřejněno několik dokumentů dokazujících infiltrace agentů do řad EF!, provokace a snahy o jejich veřejnou diskreditaci. Vysloužilý agent FBI se znalostí detailů programu COINTELPRO M.W. Swearingen napsal ve své knize "FBI Secrets - An Agent's Expose": "Jasným příkladem toho, že FBI pokračovala v programu COINTELPRO, je údajná účast FBI na bombovém útoku z roku 1990 na automobil, ve kterém byli J. Bari a D. Cheney (...) jako snaha neutralizovat J.Bari". U soudu vyšly najevo dva podobné případy z minulosti. V roce 1970 najala FBI nacionalisticky smýšlejícího bývalého vojáka, aby se snažil vypátrat osoby zajímající se o výbušniny. Když zjistil, že FBI plánuje spáchání atentátu, svou spolupráci odvolal a podařilo se mu vše zveřejnit. Pro WBIA rádio uvedl, že "... FBI spolu s ostatními vládními vyšetřovacími institucemi se podílely na kampani bombových útoků, žhářství a terorismu s cílem vytvořit mezi obyvatelstvem náladu, že politický disent, a už jakéhokoliv směru či míry radikálnosti používá násilných taktik". V roce 1970 rovněž při bombovém útoku zemřel černošský student Ralph Featherstone, člen Národního studentského koordinačního výboru, organizace, která byla cílem programu COINTELPRO v šedesátých letech. Jeho případ byl podobným způsobem označen za náhodný výbuch jím sestrojené bomby a nebylo provedeno řádné vyšetřování.

V případu je také významná role médií a public relations průmyslu. Společnosti Georgia Pacific, Louisiana Pacific a Pacific Lumber, které se zabývají těžbou dřeva v oblasti, najaly společnost Hill & Knowlton, aby vedla mediální kampaň proti jejich kritikům. Společnost Hill & Knowlton patří mezi největší světové public relations agentury. Podílela se na kampani čínské vlády usilující o zlepšení její reputace po událostech na náměstí Tianenman. Pracovala nebo pracuje na zlepšování image režimů Číny, Turecka, Indonésie, Peru a dalších. Mezi jejich klienty patřila nedávno zkrachovalá energetická společnost Enron. Společnost se také podílí na protipotratové kampani financované Národní konferencí katolických biskupů, rovněž organizuje kampaň na podporu scientologické sekty. V padesátých a šedesátých letech se společnost podílela na kampani tabákových společností, která popírala škodlivost kouření. Rovněž se podílela na crisis managementu v několika případech chemických a jaderných havárií. Pro účely kampaně vytvořila firma Hill & Knowlton vlastní anti-ekologickoé organizace "Community Solidarity Coalition". Firma rovněž vytvořila letáky nabádající k násilným akcím a sabotážím, který podepsala logem EF! a jménem D. Cherney. Pomocí těchto letáků se jim podařilo podpořit představu veřejnosti o EF! jako o teroristické organizaci, a to i přes pravopisnou chybu v podpisu údajného autora.

S případem souvisí i pozdější událost. V roce 1991 najala australská firma Terminals Pty Ltd právě společnost Hill & Knowlton, aby zlepšila její image po výbuchu jejich chemické továrny na Cone Islandu. Po několika týdnech vydala místní policie prohlášení, že ocelové trubky, kde došlo k úniku a explozi, byly přeřezány acetylén-kyslíkovým plamenem, a že se jedná o sabotáž spáchanou patrně ekologickými aktivisty. O několik týdnů později bylo prokázáno, že k žádné sabotáži nedošlo a že acetylén-kyslíkový plamen ani není schopen řezat materiál trubek. Po několika letech čelní zaměstnanec australské pobočky společnosti Hill & Knowlton ve své přednášce na konferenci PR zaměstnanců poukázal na tuto událost, jako na správný příklad crisis managementu, kdy viník události byl podán jako obě a tím byly získány cenné body veřejného mínění.

Silná pozice public relations agentur na současné mediální scéně vysvětluje relativně nízkou publicitu závěrečného rozsudku ve prospěch aktivistů EF! ve srovnání s publicitou na počátku případu. Až komicky působí například komentář Collina Leveye ve Wall Street Journalu s názvem : "Chcete být milionářem - ekologičtí extrémisté vyhrály balík nad FBI". V článku poměrně vážně píše, že pokud chcete získat 4.4 milionu dolarů, stačí se vyhodit do povětří a potom zažalovat FBI.

A je pachatelem atentátu na dvojici kdokoliv, je jasné, že FBI a Oaklandská policie nesou část zodpovědnosti a už aktivní nebo pasivní. Případ ukazuje také na současnou celkovou krizi médií.

Vojta