Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

AFS
KDO JSME ? ANARCHO
FEMINISMUS
IDEÁL KRÁSY TRH S LIDSKÝM MASEM A DOMÁCÍ NÁSILÍ EKONOMICKÁ
GLOBALIZACE
KULTURA
A UMĚNÍ
ČASOPISY PROHLÁŠENÍ, MATERIÁLY ... anarchofeministický
archiv
H O M E
Kontaktujte nás !!!
anarchofeminismus@centrum.cz

Pokud máte zájem o Přímou cestu pište na:
baterky@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF
P.O.Box 16
840 08 Bratislava 48 slovensko@csaf.cz

Černo-červená distribuce
Č.Č.D - východ
Poste Restante
066 02 Humenné 2
ccdvychod@post.cz
>>ODKAZY<<

Anarchistický
černý kříž

>>ENGLISH INFO<<
Edelweiss Piraten
Edelweiss Piraten

Sexismus ve jménu humanismu

Nemohu si odpustit a nepřímo nezareagovat na článek Milana Machovce filosofa a antiglobalizátora uveřejněný v Mladé frontě Dnes ze 17. března 2000. Milan Machovec v tomto článku velmi brojí proti feministické lingvistice a ironizuje vědkyni (a podivuje se nad tímto přechýlením) Janu Valdrovou. Jeden z jeho absurdních argumentů co se týče Janou Valdrovou navrhovaných alternativ k titulkům v novinách je ten, že nahrazuje člověka (Starostové jsou spokojeni) abstraktním pojmem (Obce jsou spokojeny). Tvrdí, že za tímto "zvěcňováním" lidí se skrývá mravní anonymita a alibismus. A tento odstavec končí citátem klasického díla (Ó jak klasické!?) "Blahoslavení chudí duchem", (že by byl citát vybrán náhodně?) a hned Janě Valdrové ironicky navrhuje opravu: Blahoslavení chudí a blahoslavené chudé duchem. Ano v Bibli je kromě sexistického jazyka sexismu mnohem více.

Tamara