Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

akce

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

0605 128 408

Akce sdružení Autonomie Kladno.

15.5.2002

JAK DOSTAT TATÍNKA DO POLEPĽOVNY ANEB SEXISMUS V ČECHÁCH

promítání a následná diskuse na téma ženských a mužských rolí ve filmu a ve společnosti.

Kladno-Klub 19 (přibližně od 20 hodin).

pořádají AUTONOMIE KLADNO (autonomie.kladno@centrum.cz) a FEMINISTICKÁ SKUPINA 8. BŘEZNA

Pokud do Kladna pojedete z Prahy, je to nejlepší autobusem z Dejvické (zastávky naproti hotelu Diplomat). odjezdy:18:25, 18:35, 18:55, 19:10, 19:20, 19:30, 19:40 (cesta trvá 20 - 30 minut, autobus stojí 15 nebo 20 Kč). Vystupte na první zastávce v Kladně (Pražská křižovatka). Klub je asi 100m od zastávky hned za světelnou křižovatkou.

FESTIVAL PROTI ÚTLAKU

10. června si připomeneme 60. výročí Lidické tragédie. Nacistický režim zde pod vykonstruovanou záminkou a ve snaze zlomit odpor Čechů proti fašistické okupaci povraždil 173 mužů. źeny byly odvlečeny do koncentračního tábora Ravensbrück a všechny děti starší než 1 rok, které nebyly určeny na poněmčení, byly otráveny výfukovými plyny ve speciálně upravených autech v polském vyhlazovacím táboře v Chelmnu nad Nerrem. Útlak, jehož byl fašismus nejextrémnější podobou, však nezanikl s koncem 2. světové války. V různých částech světa existují diktátorské a represivní režimy a pokračují nejrůznější války, které jsou uměle ospravedlňovány bojem za svobodu, dříve proti komunismu, nyní terorismu, ale ve skutečnosti proti všem, kdo nepřijali za svůj západní model kapitalismu.

Neměli bychom ale útlak přehlížet ani v našich každodenních životech, kde se projevuje ve skrytější podobě. Možnost rozhodovat o našich životech nám byla sebrána ekonomickými a mocenskými elitami. Podílení se na rozhodování bylo nahrazeno trapným obřadem voleb, ve kterém si máme na politickém trhu z nabízených výrobků - politiků vybrat toho, který má nejlepší reklamu. Skutečně důležité věci však nelze ovlivnit prostřednictvím voleb, ale určují je nadnárodní špičky, shromážděné v institucích jako je MMF, SB, WTO nebo NATO, nebo jsou zabudovány v kulturních stereotypech, kterými nás dnes a denně krmí média, školy … Jsou pramenem sexistických předsudků, kultu síly a ostrých loktů a honby za penězi a kariérou. To vše poznamenává naše životy, kde pak nezbývá místo pro cit a mezilidskou solidaritu. S takovým stavem se nehodláme smířit, a proto usilujeme o jeho změnu. Má-li být toto úsilí účinné, je třeba, aby se zapojilo co nejvíce lidí. Prvním krokem ke skutečné změně může být i vaše účast na tomto shromáždění.

SOBOTA 8.ČERVNA OD 11 HODIN V KLADNĚ NA NÁMĚSTÍ STAROSTY PAVLA (asi 100m od autobusového nádraží), na místě hudba, infostánky a vegetariánské občerstvení

Od 9 hodin položení věnce na památník v Lidicích

Spojení - autobus : Praha-Dejvická - 8:00 (Lidice 8:32), 9:25 (Kladno A.N. 10:10), 10:00 (10:45), 10:30 (11:25), 11:00(11:45)

součástí festivalu bude i přednáška Ondřeje Slačálka - NATO, GLOBALIZACE A VÁLKA, která se bude konat 5.6. v kladenském Klubu 19 (začátek přibližně ve 20:00)

Pořádá AUTONOMIE KLADNO (kontakt:autonomie.kladno@centrum.cz)