Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


>> 25. listopad 2001 - Mezinárodní den boje proti násilí na ženách.<<


>> Buďme pro svobodnou volbu!!! - Proč Feministická skupina 8. března vystupuje proti Hnutí pro život ČR.<<


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
Report(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

Kultura a umění


anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

Pokud máte zájem o Přímou cestu nebo Sírénu pište na:

fs.distribuce@centrum.cz

Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

Legal Freedom distribution, Posterestante, 850 07, Bratislava.

Prohlášení obyvatel usedlosti Šafránka

Usedlost Šafránka byla obsazena skupinou lidí, kteří se rozhodli/y, že z domu bez srdce, bez života a bez tváře vytvoří prostor pro nemainstreamové aktivity. Squatting vnímáme jako přirozenou reakci lidí, kteří nemohou v rámci daného prostředí nalézt prostor pro svou seberealizaci, nemohou se vyrovnat s hodnotami okolní společnosti. A to právě proto, že se tento společenský systém opírá o vykořisování člověka i přírody a veškeré hodnoty podřizuje významu peněz.

Nejde nám jen o naplnění práva bydlet či o život v názorově blízkém společenství, ale squatting chápeme též jako protest proti pošlapávání práva na skutečný domov. Nájemné se stále zvyšuje, velké procento studentů, pracujících, rodin s dětmi a starých lidí nemá kde bydlet, přestože je ve většině velkých měst mnoho prázdných domů. Zároveň se mnoho obytných prostor přeměňuje na kancelářské. Uvědomujeme si, že kapitalismus není schopen bytovou krizi, kterou sám vytváří, řešit a že jediné účinné řešení osobního bezdomovectví spočívá v systémové změně. Squatting je tedy v kapitalismu vždy zcela oprávněný.

Naší motivací nejsou pouze úzce skupinové a osobní zájmy, ale snažíme se o vytvoření otevřeného prostoru, který nadřazuje mezilidskou sounáležitost nad význam hmotných statků. źivot v pospolitosti zmírňuje odcizení mezi jednotlivci, je postaven na vzájemné toleranci, solidaritě a zodpovědnosti. Jeho nedílnou součástí je (vzájemná) otevřená komunikace. Naší snahou je ukázat, že komunitní způsob života postavený na rovnostářském rozhodování a genderově nepodmíněných rolích je možnou alternativou k současnému hierarchickému rozdělení společnosti.

Usedlost Ľafránka je již delší dobu opuštěná a chátrá. Magistrát nebyl dodnes schopen zajistit její využití. V roce 1998 byla usedlost nabízena obyvatelům bývalého squatu Ladronka. K dohodě nedošlo, protože Šafránka byla v té době obydlena regulérními nájemníky. Naším cílem je vytvořit na šafránce prostor pro nekomerční aktivity, začínající kapely, divadla a umělce. Propagovat etické (vegetariánské a veganské) stravování, myšlenky samosprávy a organizace zdola. Vytvořit zázemí pro svobodné diskuse a přednášky. Nechceme být izolovanou skupinou, a proto jsme vytvořili kolektiv, který se neskládá pouze z obyvatel Ľafránky, ale též z lidí podílejících se na chodu usedlosti. Tento svobodný prostor chce být příležitostí pro tvůrčí seberealizaci, je otevřený vám všem!

V pátek 19. července 2002 v 19:00 hodin se dostavili/y zástupci magistrátu města Prahy se zaměstnanci bezpečnostní agentury a dali/y nám půl hodiny na vyklizení objektu. Část squaterů a squaterek začala vyklízet osobní věci, zatímco druhá část využila čas k zabarikádování se na půdě. Poté přibližně osm lidí vylezlo na střechu, kde vztyčili/y pirátskou vlajku a odmítli/y objekt opustit. V neděli proběhla před Ľafránkou plánovaná výstava doprovázená hudbou dvou DJ.

pondělí se (stejně jako o víkendu) nestalo nic mimořádného kromě několika neověřených a nepotvrzených informací od novinářů typu: "Dnes vás vyklidí!" nebo "Od 19:00 probíhá zasedání rady.". To se nestalo.

Dnes od 9:00 zasedá rada zastupitelstva města Prahy, která by měla jednat také o osudu Šafránky.

Touto akcí chceme tlačit na zasedající byrokraty a zároveň informovat o současné situaci na squatu Šafránka. Současně probíhají podpůrné akce v Brně.

Na střeše sedí již pátý den několik lidí. V prostoru před usedlostí Šafránka táboří lidé, kteří sem přicházejí pomáhat a vyjádřit solidaritu se squatery. Přijďte nás podpořit také vy, potřebujeme vaši pomoc!!!

kolektiv usedlosti Šafránka