Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

kdo jsme ? (anarcho)feminismus žena a média násilí na ženách ekonomická
globalizace
kultura a
umění
časopisy prohlášení, materiály ... anarchofeministický
archiv
H O M EKontaktujte nás !!!
fs8.brezna@centrum.cz
tel.: 0732 745 268
Pokud máte zájem o Přímou cestu nebo Sírénu pište na:
fs.distribuce@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

Legal Freedom distribution
Posterestante
850 07    Bratislava.

>>ODKAZY<<
Anarchistický
černý kříž

AntiNATO
antinato.csaf.cz
protinato.s.cz
PROJEV K 8. BŘEZNU 2001 - GLOBÁLNÍ STÁVCE ŽEN

Dobré odpoledne,

jménem Feministické skupiny 8. března Vás vítáme na dnešním shromáždění, které jsme svolali k příležitostí významného dne v historii ženského hnutí - Mezinárodnímu dni žen. Pořádáním této akce se připojujeme ke kampani Globální stávka žen, která probíhá ve více než 50 zemích světa již druhým rokem. Tato akce probíhá v různých podobách. V Argentině se ženy organizované v odborech rozhodly pro 10 minutovou stávku, které se zúčastní 30 tisíc žen. Británií již několik měsíců putuje karavan, který seznamuje lidi s požadavky a programy Globální stávky. Tato kampaň je také propojena s protesty proti placení školného. Aktivistky se připojily také k protestům proti Evropské unii v Nice letošního roku.

Možná jste si všimli, že v České republice neprobíhá tato akce formou stávky. Podobu politického shromáždění jsme zvolili, proto že současné ženské hnutí v Čechách je teprve v počátcích a ženy nejsou zvyklé organizovat se za účelem řešení problémů, které se jich týkají, organizovat. Tímto shromážděním chceme vyjádřit solidaritu s ženami celého světa a jejich bojem za rovná práva. Zároveň chceme upozornit na nevýhodné postavení žen v České republice. Po více než 40 let byla ženská otázka řešena pouze formálně, vzpomeňme si na oslavy MDŽ před rokem 1989. Samotný Mezinárodní den žen a jeho myšlenka byla minulým režimem zneužita a ztratila tak svůj původní význam. Prameny týkající se historie tohoto dne nejsou zcela jednotné. Jedna z verzí tvrdí, že v tento den byla v roce 1908 v USA střelbou potlačena demonstrace žen, které usilovaly o lepší pracovní podmínky. Jiné prameny uvádějí, že přibližně v tuto dobu svolaly americké socialistky demonstraci za lepší sociální postavení žen ve společnosti a volební právo. Konkrétní datum 8. března bylo potom zvoleno na počest ženských protestů v Petrohradě. Ženy se vzbouřily proti katastrofálním sociálním podmínkám a dlouhotrvajícím hladomorům. Akce ve svém důsledku iniciovaly svržení cara v roce 1917. Ženy si vydobyly řadu práv, která jim však později byla bolševiky vzata.

Víme, že problémy žen nelze oddělovat od sociálních problémů, přesto jsme se rozhodli zaměřit se v tuto chvíli především na ženskou otázku.

Slovo globální v názvu této akce symbolizuje problémy, které jsou společné ženám v různých zemích světa. Jsou z velké části způsobené dopadem ekonomické globalizace, která prohlubuje sociální nerovnosti mezi bohatými a chudými a zároveň mezi jednotlivými zeměmi. Proto globální stávka žen požaduje např. také oddlužení zemí třetího světa, přístupnost k čisté vodě, zdravotní péče, bydlení, dopravy a vzdělání, ochranu a azyl před veškerými formami násilí. Požadují také volný pohyb osob nejen ekonomického kapitálu.

Ženy tvoří více než polovinu lidstva, vykonávají dvě třetiny veškeré práce světa a dostávají za to pouhých 5 procent veškerých příjmů. Dvě třetiny této práce jsou bez nároku na mzdu. 95,5 procent veškerého světového majetku patří mužům a pouze 4,5 procenta ženám.

S ohledem na postavení žen v České republice, proto požadujeme:

- společnost založenou na principech solidarity, rovnoprávnosti, decentralizace, respektu a úcty k přírodě

- společenské ocenění neplacené práce (žen a mužů), kterou myslíme práci v domácnosti, péči o děti, další příbuzné a partnera či partnerku.

- rovnoměrné rozdělení péče o děti a domácnost mezi muže a ženy

- odstranění diskriminace na pracovním trhu: za stejnou práci stejné mzdy, průměrný měsíční plat jsou zhruba o 30 procent menší než muži; rovné příležitosti při získávání zaměstnání bez ohledu na věk, pohlaví, vzhled, rodinný stav, počet dětí, zdravotní stav; případné zavedení dětských koutků na pracovištích

- vyšší příspěvky na mateřské a rodičovské dovolené

- konec mýtu jediné krásy - odmítnutí zneužívání lidského těla v reklamách a médiích

- větší účast žen při rozhodování o věcech veřejných (nejde nám však o realizaci v rámci politických stran)

- konec skrytého sexuálního násilí v pracovních, manželských a partnerských vztazích

- změnu mediálně pokřiveného obrazu feminismu

- zabývání se ženskými otázkami na veřejnosti