Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

kdo jsme ? (anarcho)feminismus žena a média násilí na ženách ekonomická
globalizace
kultura a
umění
časopisy prohlášení, materiály ... anarchofeministický
archiv
H O M EKontaktujte nás !!!
fs8.brezna@centrum.cz
tel.: 0732 745 268
Pokud máte zájem o Přímou cestu nebo Sírénu pište na:
fs.distribuce@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

Legal Freedom distribution
Posterestante
850 07    Bratislava.

>>ODKAZY<<
Anarchistický
černý kříž

AntiNATO
antinato.csaf.cz
protinato.s.cz
Projev na Street party: Praha 16.6. 01, Brno 2.6. 01

Děkujeme organizátorům pouliční slavnosti, že se zde můžeme prezentovat. Tímto projevem se chceme připojit k myšlence Street parties a jejich tradici ve světě - radikálnímu odporu proti kapitalistickému systému a jeho dopadům na lidi, všechny živé tvory vůbec a prostředí, které je obklopuje.

Všude kolem nás jsme svědky toho, jak je veřejný prostor obětován zájmům a zisku korporací, které se stávají silnější a mocnější na úkor ulice, která vždycky nebyla pouze dopravní tepnou pro přesun stále většího množství zboží určeného pro stále narůstající konzum. Ulici, v přeneseném slova smyslu, chápeme jako veřejný prostor, kde se lidé setkávají, baví a formulují své politické názory.

Právě skrz zájmy vládnoucí elity a její snahy o maximalizaci zisku můžeme vidět jednotlivosti jako jsou například stavby nákupních center místo hřišt, administrativních a komerčních budov na místech, kde by měly být byty, výstavbu parkovišť a stále nových a rozsáhlejších dopravních komunikací na místech, kde kdysi bývaly parky a zeleň.

Prostor, který zůstal tzv. veřejný a kde se ještě lidé mohou scházet a zdánlivě volně pohybovat je pod dohledem kamer účelově kontrolován aniž by o tom mnohdy sami věděli. Potřeba bezpečnosti je zneužívána jako zástěrka pro absolutní kontrolu lidských životů mocenskými zájmovými skupinami. Pokud se lidé chtějí na ulicích cítit opravdu bezpečně, měli by se sami organizovat a navzájem si pomáhat a nespoléhat na pomoc policie. Neustále dochází k nárůstu ignorace práva na soukromí. V poslední době jsme dokonce svědky legalizování již dávno aplikovaných praktik odposlechu telefonních hovorů a kontroly veškeré soukromé korespondence. Nový shromažďovací zákon prosazovaný ministrem GroSSem dává do rukou vládnoucí elity možnost potlačovat jakýkoliv jim nepohodlný názor a zcela znemožnit uplatnění jednoho ze základních lidských práv, a to práva na svobodu shromažďování a svobodu projevu. Je stále zřejmější snaha mocných uzurpovat si rozhodování ve společnosti a omezit i poslední zbytky svobody občanů zasahovat do politického dění. Záleží jen na nás jestli se s tímto stavem smíříme nebo se postavíme na odpor.

Veřejný prostor je bezohledně kolonizován kulturou komerce, zájem zisku diktuje jaká kultura je přijatelná a která už stojí mimo zákon. Na jedné straně moc vede válku proti pouličnímu umění graffiti a na druhé straně je naprosto v pořádku když ulice měst jsou hyzděny stovkami billboardů, jejichž dopad je daleko horší. Na ulicích je prostřednictví billboardů nepokrytě propagován sexismus,rasismus a intolerance. Státu a radnicím zřejmě nevadí komerční zneužívání lidského těla, propagace násilí nebo v v případě reklam na alkohol a tabák výzvy k poškozování zdraví.

Pokud vládnoucí moc mluví o bezpečí na ulicích má na mysli svůj výklad tohoto pojmu. Kriminalita slouží jako účinný strašák na veřejnost a jako záminka k posílení státní represe a kontroly nad společností. Podívejme se však na podíl policistů a státních úředníků na násilí, organizaci prostituce, obchodu s drogami, korupci, vytváření mafiánských struktur. Státní moc blahosklonně drží ochranou ruku nad tlupami nacistů pro případ, že by se mohli někdy hodit k teroru proti antisystémové opozici. Pak si můžeme oprávněně myslet, že samotný stát a kapitál jsou zločinci a občané jsou jeho rukojmí.V principu není rozdíl mezi člověkem, který chce žít z cizí práce a který je nazýván zlodějem a mezi člověkem, který žije z cizí práce a nazývá se kapitalistou, politikem nebo zastává jinou vykonstruovaně "důležitou" funkci skrze níž se přiživuje na ostatních lidech.

Solidaritu do ulic!!!Ulice bez fašistů, neonacistů a bolševiků!!!Ulice lidem!!!