Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

kdo jsme ? (anarcho)feminismus žena a média násilí na ženách ekonomická
globalizace
kultura a
umění
časopisy prohlášení, materiály ... anarchofeministický
archiv
H O M EKontaktujte nás !!!
fs8.brezna@centrum.cz
tel.: 732 745 268
Pokud máte zájem o Přímou cestu nebo Sírénu pište na:
fs.distribuce@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF Slovensko
Posterestante
850 07    Bratislava 57, csaf_sk@hotmail.com, csaf_vychod@hotamil.com.

>>ODKAZY<<
Anarchistický
černý kříž

>>ENGLISH INFO<<
AntiNATO
antinato.csaf.cz
protinato.s.cz

PROJEV K ANTIFAŠISTICKÉ DEMONSTRACI V UHERSKÉM HRADIŠTI 14. PROSINCE 2002

Dobrý den,

dovolte mi, abych Vás jménem Feministické skupiny 8. března přivítala na dnešní antifašistické demonstraci. Sešli/y jsme se zde, abychom vyjádřili/y náš nesouhlas s projevy fašismu a neonacismu, které jsou nedílnou součástí této kapitalistické společnosti. Fašismus a neonacismus není jen doménou demonstrací fašistických a neonacistických uskupení a jejich nesnášenlivých a autoritářských plátků a internetových stránek. Ani nejde výhradně o násilné činy jejích členů a sympatizantů, kteří bývají ztotožňováni pouze s příslušníky hnutí skinheads. Ne každý skinhead je fašistou či neonacistou a ne každý fašista a neonacista je skinheadem. Podívejme se do státní správy či na radnice, kolik zde objevíme lidí, kteří neskrývají své rasistické názory - můžeme uvést příklad výroků některých zastupitelů a státních úředníků v Ústí nad Labem či členství čestného předsedy NSB Miroslava Rouska v zastupitelstvu města Náchod. Čím dál tím víc můžeme vidět sílící fašizující tendence, například státní a policejní represe, které podporuje Česká republika za aktivní spolupráce Evropské unie.

Nejčerstvější zkušenosti s prací státních a policejních orgánů máme z nedávných protestů proti NATO. Už na hranicích bylo každému, kdo zjevem odpovídá policejní představě o anarchistovi či anarchistce, odepřeno vstoupit do ČR z důvodu ohrožení bezpečnosti státu. Jak se později vyjádřil policejní prezident Jiří Kolář, bitva byla vyhrána již na hranicích. Ve jménu bezpečnosti státu šla veškerá snaha o "demokratičnost" stranou. Z médií jsme se dozvídali/y o "nebezpečných" aktivistech a aktivistkách s bubínky a soundsystemy, kterým byl vstup do ČR odepřen. Samotné protesty probíhaly pod "přepečlivou" kontrolou policie, která měla požehnání Ministerstva vnitra i zmanipulované veřejnosti k razantnímu zásahu během případných nepokojů.

Policejní zastrašování našlo svou živnou půdu. Vliv na obyvatele byl opravdu viditelný - lidé hromadně opouštěli své domovy, obchodníci zabedňovali výlohy, nízkopodlažní autobusy byly stejně jako před dvěma lety propůjčeny k rozvážení sráčů, (neboli papalášů, neboli účastníků summitu), tentokráte však bez jakýchkoli projevů nesouhlasu. Takzvaným ochráncům demokracie nevadilo porušovat principy jimi tolik opěvovaného volného trhu. Otevřeně zastrašovali kohokoliv, kdo by si dovolil pronajmout nějaký prostor organizátorům nebo potenciálním odpůrcům NATO. O tom, že legitimování účastníků demonstrací a jejich natáčení se stalo rutinní součástí policejní praxe, se není třeba ani zmiňovat. Díky těmto represím se vytvořilo z Prahy ideální kongresové město, kde mohli/y jeho účastníci a účastnice v klidu diskutovat.

Vše probíhalo za vydatné podpory nenasytných médii, která se předháněla ve snaze co nejvíce zdiskreditovat odpůrce NATO a kapitalismu před, během i po protestech. Neváhala přijímat informace od policejního informátora, drogově závislého zloděje a dealera Josého alias George alias Peruánce, který sám sebe pasoval na člena nejtvrdšího anarchistického jádra. I po té, co autoři lživých článků z MF Dnes a Týdne přiznali neserióznost svého zdroje, ostatní novináři tento zdroj nadále využívali. Přestože původ informací byl uveden na pravou míru, zveřejněné zprávy nebyly nikdy popřeny a výcvikové přípravné tábory žijí v duších novinářů a bohužel i veřejnosti dál. Médiím, která se snažila šířit alternativní informace, bylo vyhrožováno. K tomu nesmíme být nadále lhostejní.

Musíme bojovat za právo na lepší svět, za svět bez elit a poddaných, za společnost bez třídního rozdělení. Je důležité se organizovat a předkládat naši alternativu široké veřejnosti - všem, kteří jsou v práci šikanováni, všem, kteří jsou pohřbeni v panelových zásobárnách pracovních sil, všem ženám a mužům, kteří chtějí žít svobodně. Společenská změna nám nebude darována, musíme si ji vydobýt sami. Jednou provždy musíme z ulic smést hnědou lůzu i s jejich ochránci.

Společně proti rasismu, sexismu, fašismu. Společně za svobodnou a samosprávnou společnost!!!!!