Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

kdo jsme ? (anarcho)feminismus žena a média násilí na ženách ekonomická
globalizace
kultura a
umění
časopisy prohlášení, materiály ... anarchofeministický
archiv
H O M EKontaktujte nás !!!
fs8.brezna@centrum.cz
tel.: 732 745 268
Pokud máte zájem o Přímou cestu nebo Sírénu pište na:
fs.distribuce@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF Slovensko
Posterestante
850 07    Bratislava 57, csaf_sk@hotmail.com, csaf_vychod@hotamil.com.

>>ODKAZY<<
Anarchistický
černý kříž

>>ENGLISH INFO<<
AntiNATO
antinato.csaf.cz
protinato.s.cz

7. mezinárodní den proti policejní brutalitě - 15. březen 2003

15. březen 2003 je sedmým rokem dnem mezinárodního protestu a solidarity proti policejní brutalitě. Poprvé se konal roku 1997 z iniciativy Black Flag Švýcarsko s pomocí skupiny Le Collective Opposé á la Brutalité Policiére (COBP - Montreal). Tento den byl zvolen, protože 15. března byly 2 děti ve věku 11ti a 12ti let zmláceny švýcarskou policií.

Tento den je příležitostí k vytvoření a posílení nezbytné mezinárodní solidarity proti neustále narůstající spolupráci mezi globálními policejními silami. Tento den je jedním z kroků vedoucím k odstranění izolace skupin a jednotlivců, kteří jsou součástí boje a jsou obětmi každodenních represí.

Policie, pravá ruka státu, zneužívá každodenně svoji moc a zcela beztrestně vykonává násilí. Uvnitř policejního bratrstva tichá spoluúčast vyhladila možnost neviny policejních činitelů. Kdekoliv porušují zákony, které by měli dodržovat. Policie bezdůvodně perlustruje, obtěžuje, krade, špehuje, mlátí, deportuje, zadržuje, uvězňuje, mučí a zabíjí. Jejími prvotními terči jsou "nežádoucí společnosti": chudí, bezdomovci/-kyně, domorodé obyvatelstvo, lidé různých barev, (ne)legální imigranti/-ky, sexuální pracovníci/-e, aktivisté/-ky, marginalizovaní, organizovaní pracující, gayové a lesby, femisnisté/-ky, -é a lidé, kteří se ptají a neakceptují legitimitu autorit.

V reakci na šíři a hloubku antikapitalistických globálních demonstrací proti hradbám kapitalismu, zvětšování mezery mezi bohatými a chudými, prohlubování chudoby, generalizaci bídy a zhoršování životních podmínek, vlády investují jakékoliv částky do policejních sil, aby dosáhly "sociálního smíru".

Bezpečnostní horečka po událostech 11. září 2001 ve Spojených státech dala volnou ruku světovým vládám, aby vytvářely nové fašistické, antiteroristické a rasistické, antiimigrační zákony. Systematický dohled nad všemi prostředky komunikace, silnější hraniční kontroly (pokud nejsou hranice úplně uzavřené) a úplná diskreční moc policejním silám, tak mohou být zasaženi ti "nežádoucí" ("nebezpečná" třída).

Čelíme globálnímu policejnímu státu, jsme odpovědní za podporu všech obětí státní moci. Připojte se k Mezinárodnímu dni proti policejní brutalitě - pouličním divadlem, nástěnnými malbami, publikacemi, demonstracemi, konferencemi, plakátováním, výstavami, radiovými a televizními pořady a dalšími kulturními akcemi. Klíčem je představivost a kreativita zúčastněných lidí.

POLICIE = LEGÁLNÍ TEROR!

PRYČ S POLICEJNÍM STÁTEM!

ORGANIZUJTE MEZINÁRODNÍ DNE PROTI POLICEJNÍ BRUTALITĚ!

Kontakt: c/o The Alternative Bookshop, 2035 St-Laurent, 2nd floor, Montreal, Quebeck, H2X 2T3

E-mail: idapb2003@yahoo.ca

Montreal: http://www.tao.ca/~copb/index.html

Vancouver: http://resist.ca/~copb-van