Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

akce

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

0605 128 408

1. máj 2002 v Praze

1. 5 .2002 se jako každoročně konala akce nejlépe označitelná jako "První máj anarchistů". Anarchisté i další opozice mainstreamu se letos opět sešla vyjádřit nesouhlas a odpor vůči vládnoucím elitám a kapitalismu, tentokráte na Střelecký ostrov.

Po chvíli zdržení technickými problémy vyplněné hudbou, zkoušením sehranosti samby, problémy s modrými mužíčky a po chvíli dalších příprav na perný anarchistický svátek dle potřeby každého, anarchistický první máj započal. A tak s menším zpožděním, asi v půl druhé, byly přečteny proslovy organizací ČSAF, ORA - Solidarita a Feministická skupina 8.března.

Po té se zformoval průvod asi 250 lidí nesoucí různé transparenty a vydal se napříč centrem města. Cestou zazněly další projevy a pár antifašistických hesel, když se v blízkosti průvodu vyskytlo pár holohlavých bardů. Trasa pochodu vedla přes Národní třídu, Václavské náměstí na náměstí Olšanské, kde anarchistický první máj asi v půl páté skončil.

Akce se obešla bez větších incidentů, snad kromě zklamání policie i holohlavých bardů, a otupělosti sluncem a vedrem.

Leny