Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

akce

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

0605 128 408

ANTIFAĽISTICKÝ 1. MÁJ 2002 V BRNĚ

V letošním roce se vedle tradiční anarchistické prvomájové akce v Praze na Střeleckém ostrově konal 1. Máj i v Brně. Demonstraci svolala Antifašistická iniciativa 1. Máje, a to především kvůli vzrůstajícímu násilí ze stany neonacistů a neofašistů a také vzhledem k jejich snahám o organizovaní se. Národní odpor (skupina neonacistických rváčů převážně z Prahy) se totiž rozhodl demonstrovat svou sílu a uspořádat v Brně demonstraci s následným pochodem. Z tohoto důvodu tedy mnozí organizovaní anarchisté a anarchistky, stejně jako antifašisté a antifašistky pod hlavičkou Iniciativy 1. Máje uspořádali/y antifašistické shromáždění na Náměstí 28. Října.

Samotná akce začala v 11:30 přečtením projevu organizátorů a Feministické skupiny 8. Března, nicméně již od rána po Brně z důvodu bezpečnosti účastníků demonstrace operovala skupina antifašistů. Po přečtení projevů a krátké pauze se účastníci vydali na pochod městem, který dost dlouho vedl i přes romskou část Brna. Sympatie jejích obyvatel byly naprosto zřejmé. Abychom se ale stále neoháněli/y jen přízní Romů, myslím, že kladné mínění jsme si vydobyli/y i u mnoha ostatních.

Poté, co nám byla bohužel původní trasa průvodu policií zkrácena (je už snad zbytečné opět omílat, že trasa řádně nahlášena), jsme dorazili/y na Moravské náměstí, kde byla akce ukončena. Krátce nato nastal konflikt s policií. Policii ČR evidentně nestačil ani policejní kamion, kterým nám nechala zatarasit cestu směrem ke shromáždění neonacistů, a neváhala riskovat vlastní těla v boji s levicovým extremismem. Netroufám si posoudit, jaké ztráty utrpěla Policie, nicméně zdravotníci i zdravotnice ošetřovali/y několik zraněných na naší straně. Po krátkém incidentu následovalo obklíčení značné části účastníků a po vyjednávání s policisty jejich propouštění po skupinkách.

Tím akce definitivně skončila a všichni se rozešli/y. Večer probíhala ještě v brněnském Yacht klubu přednáška pořádaná FSA (Federace sociálních anarchistů) a po jejím skončení koncert.

Markéta