Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

akce

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

0605 128 408

Report z antifašistické demonstrace v Karlových Varech

Dne 20. 4. 2002 se v Karlových Varech konala antifašistická demonstrace kterou pořádala místní skupina "Antifašistický odpor". Demonstrace byla reakcí na útoky neonacistů, které se v posledních několika týdnech odehrály v západních Čechách. Akci podpořilo asi 80 lidí.

Pořadatelé se touto akcí pokusili o jakousi formu "apolitického antifašismu" a charakter akce tomu nasvědčoval (happeningový styl, spoléhání se na policii jako na ochránce, snaha působit na média a hlavně několikanásobné distancování se od anarchismu v projevech pořadatelů).

Protiakce místních neonacistů (asi čtyřiceti) se nesla v duchu první poloviny devadesátých let. Jestli je možné v poslední době pozorovat, že se české neonacistické hnutí vzdává ambice stát se navenek "slušně" vystupující silou v rámci oficiální politiky, pak tato akce byla hřebíkem do rakve této vize. Místní národovci ten den vyměnili číšnické oblečky a státní vlajky za uniformy wehrmachtu a vyrazili do ulic.

Demonstraci za vydatné podpory (některých) jejich účastníků a pořadatelů chránila místní zásahovka a zásahovka z Plzně. Jejich vydařeným nápadem bylo chránit účastníky demonstrace po jejím skončení na autobusovém nádraží tak, že je částečně obklíčí. Výsledkem této taktiky bylo, že nacistická bojůvka pobíhala kolem nádraží a robocopové dělali škatulata hejbejte se. Někteří z neonacistů házeli přes kordón kameny a jeden demonstrant byl zadržen, když jim jeden kámen vrátil.

Předpokládám, že akce byla poučením jejím účastníkům a pořadatelům a že korigovala jejich iluze o policii jako o ochránci antifašistické demonstrace a o médiích jako zdroji objektivních informací. Doufám také, že se stane začátkem nějaké dlouhodobé lokální aktivity, která bude proti fašismu bojovat nejen formou happeningu. To, že se pořadatelé v projevech distancovali od anarchismu, chápu v tom smyslu, že nechtějí být presentováni jako to, čím nejsou (a jako anarchistu mně těší, že antifašistické aktivity jsou automaticky spojovány s anarchismem), na druhou stranu je nutné říci, že jakýkoliv pokus o apolitický antifašismus pravděpodobně dříve nebo později zdegeneruje. Pořadatelům a účastníků můžeme popřát, a jim vydrží entusiasmus, i když pro nápravu situace jenom entusiasmus nestačí.

Vojta