Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

akce

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

0605 128 408

Jak dostat tatínka do polepšovny, aneb sexismus v Čechách.

Těsně před Mezinárodním dnem žen, přesněji 6. března, se v infoklubu Utopia konal večerní program s názvem "Jak dostat tatínka do polepšovny aneb sexismus v Čechách". Necelá desítka přítomných byla přivítána úvodním slovem organizátorky z Feministické skupiny 8. března, účastníci/tnice byli vyzváni, aby si v následujícím sestřihu známého filmu všímali stereotypního vykreslení mužské a ženské role. Sestříhaná verze "proslaveného" filmu trvala asi 20 minut. Nejvíce mě osobně šokovalo, jak rozdílně jsem se teď na film dívala. Jako asi každý jsem tento film měla z dětství zafixovaný jako výbornou komedii. A teď jsem se zhrozila nad sexistickým nádechem tolika scén, nad vykreslením stereotypně pojaté ženy-matky v zástěře nebo u necek, která nemá pochopení pro žádnou srandu apod. Po zhlédnutí filmu začala diskuse o tom, zda a jak takové filmy ovlivňují myšlení dětí, a celkově jak je možné "výbornými komediemi" působit. Další příspěvěk od druhé organizátorky se týkal otázky, jak na nás působí jazyk, který používáme. Do jaké míry je to jen prostředek dorozumívání a do jaké míry ovlivňuje naše myšlení. Ačkoliv se zdálo, že se diskuse může zdárně rozběhnout, jeden nejmenovaný účastník nezvládl svoji potřebu být stále středem pozornosti, a i přes snahu většiny účastnic a účastníků úspěšně mařil konstruktivní diskusi. I přesto to podle mě člověku mohlo dát podnět k zamyšlení, pokud chtěl. Jen škoda, že se sešlo tak málo lidí....

Hedvika