Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

akce

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

0605 128 408

Uctění památky obětem fašismu a nacismu

Akce se konala jak jinak než 8.5., v den kdy před 57 lety oficiálně skončila válka kapitulací Německa.Sešli/y jsme se na Nám. Míru v 15. hodin v počtu asi 150-ti lidí. Počasí nám přálo, no možná bylo až moc horko. Naše milá státní policie nám opět ztropila pár problémů, protože toto samovolné shromáždění nebylo "řádně" nahlášeno a zapsáno na úřadě. No holt, když chtějí někteří lidé uctít památku obětem dvou těchto zrůdných ideologií, musí mít k tomu povolení, kdežto státní reprezentace nikoliv. Akci zahájila ČSAF projevem a po ní převzala slovo zástupkyně AFA. Bohužel nebyl megafon, takže projevy nebyly skoro vůbec slyšet. Poté jsme se vydali/y v čele se dvěma věnci na krátký pochod, který končil u budovy Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici. Zde byl přečten poslední projev FSA, který byl díky zvučnému hlasu jejich člena dobře slyšet. A následně jsme minutou ticha a zdviženou pěstí uctili/y památku obětí a poté jsme se stejnou cestou vrátili/y na náměstí, kde byla akce rozpuštěna.

Leona