Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


>> 25. listopad 2001 - Mezinárodní den boje proti násilí na ženách.<<


>> Buďme pro svobodnou volbu!!! - Proč Feministická skupina 8. března vystupuje proti Hnutí pro život ČR.<<


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
Report(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

Kultura a umění


anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

Pokud máte zájem o Přímou cestu nebo Sírénu pište na:

fs.distribuce@centrum.cz

Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

Legal Freedom distribution, Posterestante, 850 07, Bratislava.

FESTIVAL PROTI ÚTLAKU, KLADNO, 8.6.2002

<>Minulý rok (12.5.) pořádala AUTONOMIE KLADNO v Kladně demonstraci proti fašismu a neonacismu. Později jsme se usnesli, ž e bychom mohli podobnou akci opakovat kaž dý rok na výročí lidické tragedie, tedy zhruba kolem 10.6. Tento rok se nám v tomto termínu však sešlo více témat (kromě připomenutí vyhlazení Lidic se akce konala týden před volbami a aktuální je již i kampaň proti zasedání NATO na podzim v Praze). Nakonec jsme se rozhodli, ž e ani jeden z těchto problémů nelze opomenout a lze je i spolu s dalšími spojit pod obecně zaměřený festival proti útlaku a autoritě. Nechtěli jsme také po předchozích zkušenostech akci koncipovat jako klasickou demonstraci s pochodem a několika projevy. Rozhodli jsme se proto pro formu happeningu s množ stvím projevů a infostánků různého zaměření (anarchismus, antifašismus, antinato, feminismus, práva zvířat a podobně). Byli jsme přesvědčeni, ž e tato forma je pro oslovení široké veřejnosti daleko vhodnější. Součástí festivalu byly i dvě akce pořádané v kladenském Klubu 19, na které přišlo vž dy 15-20 hlavně mladých lidí. První akcí byla projekce a následná diskuse na téma ž enských a muž ských rolí ve filmu a ve společnosti, pořádaná FEMINISTICKOU SKUPINOU 8.BŘEZNA, druhou akcí byla přednáška Ondřeje Slačálka z ČSAF na téma NATO, GLOBALIZACE A VÁLKA. Své aktivity jsme směřovali především na oslovení mladých lidí. Vzhledem k zaměření AUTONOMIE KLADNO to vidíme jako jeden z reálných cílů naší činnosti a myslíme si, ž e v Kladně je v tomto směru stále co dohánět.

Samotný festival proti útlaku se konal v sobotu 8.června. Od rána však konání akce ohrož oval vydatný d隝, díky kterému se ranního pokládání věnců v Lidickém památníku zúčastnilo pouze okolo 10 lidí. Ani nadále však nebylo zcela jasné, zda se akce na náměstí bude moci vůbec uskutečnit. Počasí se ale přesně od 11 do dvou hodin odpoledne umoudřilo, festival tedy mohl proběhnout, i když s daleko slabší účastí než jsme původně předpokládali. Nakonec přijelo asi 30 lidí a infostánky a projevy byly pouze dva. Přesto to nepovaž ujeme za fiasko, je pozitivní ž e se akce nakonec konala i přes nepřízeň počasí, i když přiznáváme, ž e byla poněkud rozpačitá. Bylo to způsobeno nízkou účastí i počátečními problémy s hudbou. Celková nálada se zlepšila, když se podařilo zapojit hudební aparaturu a festival nakonec zachránilo vystoupení písničkáře Miloše Hlávky.

ź elva