Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


>> 25. listopad 2001 - Mezinárodní den boje proti násilí na ženách.<<


>> Buďme pro svobodnou volbu!!! - Proč Feministická skupina 8. března vystupuje proti Hnutí pro život ČR.<<


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
Report(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

Kultura a umění


anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

Pokud máte zájem o Přímou cestu nebo Sírénu pište na:

fs.distribuce@centrum.cz

Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

Legal Freedom distribution, Posterestante, 850 07, Bratislava.

Antifašistická demonstrace v Přerově

Na 1. červen 2002 byla v Přerově od 14 hodin nahlášena antifašistická demonstrace. Akci pořádalo Přerovské anarchistické sdružení (PAS) a cílem bylo upozornit na vzrůstající neonacistické aktivity nejen v tomto městě. Přestože demonstrace neměla příliš velkou (spíše by se dalo říci žádnou) propagaci, na místě se sešlo zhruba 40 lidí, převážně místních. Začátek akce se opozdil kvůli pozdnímu příjezdu očekávaných mimopražských účastníků, proto byly až chvíli před 15 hodinou přečteny projevy (PAS, ORA-Solidarita, Feministická skupina 8. března) a asi po 20 minutách byla akce ukončena.

Bohužel musím poznamenat, že akci přihlíželo i pár pravděpodobně přerovských jedinců, kteří svými sexistickými řečmi a hlasitými výpady v průběhu čtení projevů nepříjemně otravovali okolí. Zároveň mám pocit, že velkou chybou byla malá informovanost. O akci se mimo Přerov téměř nevědělo a díky špatné koordinaci chyběly i materiály.

Přesto jsem ale toho názoru, že chybami se člověk učí a proto příští akce bude určitě lépe zorganizována. Co už ale ani lépe zorganizovat nelze je péče o pražské účastnice demonstrace. Za to zúčastněným ještě jednou velmi děkuji.

Markéta