Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


>> 25. listopad 2001 - Mezinárodní den boje proti násilí na ženách.<<


>> Buďme pro svobodnou volbu!!! - Proč Feministická skupina 8. března vystupuje proti Hnutí pro život ČR.<<


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
Report(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

Kultura a umění


anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

Pokud máte zájem o Přímou cestu nebo Sírénu pište na:

fs.distribuce@centrum.cz

Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

Legal Freedom distribution, Posterestante, 850 07, Bratislava.

Demonstrace proti Procter and Gamble

Dne 24. května 2002 se od 15 hodin konala demonstrace proti Procter and Gamble ku příležitosti šestého globálního protestu. Zhruba 30 demonstrantů upozorňovalo na zbytečné mučení a zabíjení zvířat. Při testech jsou například králíkům násilně aplikovány chemikálie do očí nebo oholenou kůži. Zvířata jsou znehybněna ve fixačním aparátu a nemohou se bránit. Obyčejně jim pokusníci neaplikují žádné prostředky proti bolesti nebo na uklidnění, tudíž zvířata zažívají při plném vědomí strach a bolest. Demonstrace budou pokračovat.

www.svobodazvirat.cz/szpraha

www.ohz.cz

Vojta a Honza.