Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

kdo jsme ? (anarcho)feminismus žena a média násilí na ženách ekonomická
globalizace
kultura a
umění
časopisy prohlášení, materiály ... anarchofeministický
archiv
H O M EKontaktujte nás !!!
fs8.brezna@centrum.cz
tel.: 0732 745 268
Pokud máte zájem o Přímou cestu nebo Sírénu pište na:
fs.distribuce@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

Legal Freedom distribution
Posterestante
850 07    Bratislava.

>>ODKAZY<<
Anarchistický
černý kříž

AntiNATO
antinato.csaf.cz
protinato.s.cz

Projev z antifašistické demonstrace v Přerově, 1. června 2002

ráda bych vás jménem Feministické skupiny 8. března přivítala na dnešní demonstraci. Dnes jsme se sešli, abychom upozornili veřejnost na nebezpečí vzrůstajícího neonacismu. Neonacismus ale není izolovaný jev. Stejně jako vykořisování lidí a přírody nebo nerovnost pohlaví a tříd, je i on produktem kapitalistického systému založeného na autoritě a útlaku. Řešení proto nehledáme v odstranění NEONACISMU, nýbrž v celospolečenské změně. Ačkoli jsme součástí anarchistického hnutí, a považujeme tedy za samozřejmost stavět se i proti fašismu, máme potřebu označovat se za anarchofeministy a anarchofeministy. Myslíme si totiž, že otevřeně vystupovat proti sexismu je úplně stejně důležité jako proti rasismu.

V současné době jsou po částech a nenápadně oklešovány naše už tak omezené svobody, zdokonalují se metody policejního špiclování. Pod záminkou bezpečnosti občanů jsou zaváděny kamerové systémy, které však ve skutečnosti více než k všeobecnému blahu slouží ke kontrole. Jakékoli projevy odporu jsou potlačovány se stále větší razancí. Tento fakt upozorňuje na to, že nebezpečí fašismu nehrozí jen od jednotlivých či organizovaných neonacistů, ale i z oficiální politiky. Pro současné politické elity je velice výhodné rozpoutávat mediální kampaně namířené proti militantním neonacistům. Odpoutává to totiž pozornost od skutečnosti, že takzvaní pouliční rváči jsou jen tou více viditelnou částí téhož.

Řada politických stran má ve svém programu zjevně fašistické prvky. Snaží se lidem podsouvat představu skrytého nebezpečí v přílivu imigrantů, apelují na vlastenecké cítění a zdůrazňují nutnost prosazování národních zájmů. Snahou o legislativní zákaz umělého přerušení těhotenství usilují o převzetí práva rozhodovat o reprodukčním životě lidí.

K tomu nesmíme být nadále lhostejní. Musíme bojovat za právo na lepší svět, za svět bez elit a poddaných, za společnost bez třídního rozdělení. Proto je ale třeba se organizovat a předkládat naši alternativu široké veřejnosti - všem, kteří jsou v práci šikanováni nadřízenými, všem kteří jsou pohřbeni v panelových zásobárnách pracovních sil, všem ženám a mužům, kteří chtějí žít svobodně, společenská změna nám nebude darována, musíme si ji vybojovat sami. Jednou provždy musíme z ulic smést hnědou lůzu i s jejich ochránci.

Společně proti rasismu, sexismu, fašismu. Společně za svobodnou a samosprávnou společnost!