Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

kdo jsme ? (anarcho)feminismus žena a média násilí na ženách ekonomická
globalizace
kultura a
umění
časopisy prohlášení, materiály ... anarchofeministický
archiv
H O M EKontaktujte nás !!!
fs8.brezna@centrum.cz
tel.: 732 745 268
Pokud máte zájem o Přímou cestu nebo Sírénu pište na:
fs.distribuce@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF Slovensko
Posterestante
850 07    Bratislava 57, csaf_sk@hotmail.com, csaf_vychod@hotamil.com.

>>ODKAZY<<
Anarchistický
černý kříž

>>ENGLISH INFO<<
AntiNATO
antinato.csaf.cz
protinato.s.cz

Příhraniční solidarita

Protože Antinato platforma předpokládala již dlouhou dobu před protesty proti NATO, že budou hranice pro odpůrce/-kyně NATO a kapitalismu neprodyšně uzavřeny, byly v okolních státech organizovány tzv. borders points - hraniční body, na kterých se mohli setkávat lidé, kteří nebyli vpuštěni do ČR. Border points byly zřízeny ve Vídni, Linci, Drážďanech a Wroclavi. Policie ČR oznámila, že disponuje seznamem s 2 a půl tisíci lidmi, kteří nebudou za žádných okolností vpuštěni do ČR, oficiálně média oznámila, že nebylo vpuštěno kolem 300 osob. Na antinato infolinku volali několikrát denně lidé z hranic s tím, že nebyli vpuštěni do země a do pasu obdrželi razítko s datem, do kterého mají zakázán vstup do ČR.

Linda