Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

AFS
KDO JSME ? ANARCHO
FEMINISMUS
IDEÁL KRÁSY TRH S LIDSKÝM MASEM A DOMÁCÍ NÁSILÍ EKONOMICKÁ
GLOBALIZACE
KULTURA
A UMĚNÍ
ČASOPISY PROHLÁŠENÍ, MATERIÁLY ... anarchofeministický
archiv
H O M E
Kontaktujte nás !!!
anarchofeminismus@centrum.cz

Pokud máte zájem o Přímou cestu pište na:
baterky@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF
P.O.Box 16
840 08 Bratislava 48 slovensko@csaf.cz

Černo-červená distribuce
Č.Č.D - východ
Poste Restante
066 02 Humenné 2
ccdvychod@post.cz
>>ODKAZY<<

Anarchistický
černý kříž

>>ENGLISH INFO<<
Edelweiss Piraten
Edelweiss Piraten

Prohlášení k pražské street party 21.9. 2002

21. září 2002 se v Praze na Těšnově od 13hod uskuteční street party. Protest pod heslem "NE světu válek a mocenských bloků" je součástí mezinárodní kampaně proti NATO a globalizovanému kapitalismu, jehož je součástí. Zároveň se akce koná na Mezinárodní den bez aut. Stejně jako po celém světě i v Praze budou ulice patřit lidem a ne autům, jak je tomu jinak po celý rok.

Akce proběhne formou pouliční slavnosti, která nejen vydobývá zpět alespoň trochu prostoru pro život a zábavu uprostřed betonových koridorů pro auta, ale zároveň symbolizuje návrat rozhodování o sobě samých zpět do rukou lidí. Stejně jako lidé v Argentině pochopili, že má-li se něco skutečně změnit, je třeba vrátit se k přímému rozhodování na ulici, tak street party znamená odpor moci politických partají a ekonomických elit.

V rámci kampaně proti NATO proběhne i Street party 14. září v Bratislavě, pražská akce na ni přímo navazuje. Náš boj je mezinárodní jako moc kapitalistických elit. Právě jejich zájmy NATO ve skutečnosti hájí, halíc svá válečná zvěrstva do hávu mírových misí. Dost již bylo mrtvých v Jugoslávii a Afgánistánu!

Další akcí v rámci AntiNATO kampaně bude demonstrace proti NATO a kapitalismu 17. listopadu 2002 v Praze na Albertově, protesty budou provázet i samotný summit.

Nechceme NATO ani v Praze, ani v Bruselu a už vůbec ne v Jugoslávii nebo Íráku.

A-kontra: http://a-kontra.csaf.cz.

Československá anarchistická federace: www.csaf.cz., http://antinato.csaf.cz., praha@csaf.cz.

Feministická skupina 8. března: http://fs8brezna.ecn.cz., fs8.brezna@centrum.cz.

ORA-Solidarita: http://alarm.solidarita.org., alarm@solidarita.org.

Oficiální kontakt: www.antinato.cz., info@antinato.cz.

http://streetparty.csaf.cz.