Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

akce

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

0732 745 268

Už jste slyšeli/y o tom, že se na Taiwanu daří bourat genderové stereotypy?

Dočetla jsem se o tom v článku, jehož titulek hlásal, že měnící se role přivádějí ženy na místa řidiček. Dozvěděla jsem se, že stále více žen řídí autobusy,  což znamená, že obsazují typicky mužské pozice. V jedné autobusové společnosti (Taipei`s Capital Bus Co.) tvoří ženy dokonce 5% všech zaměstnaných. V okamžiku, kdy by se člověk chtěl podivovat nad uvědomělostí taiwanské společnosti, je zmrazen pokračováním článku. Víte, proč se autobusové společnosti snaží přijímat stále více žen? Je to pro ně totiž ekonomicky výhodné. Bystří manažeři objevili, že cestující řidičkám více důvěřují, protože jezdí pozorně a bezpečně. Další výhodou řidiček je, podle manažerů, že nejsou hrubé na cestující. Takže tyhle „typicky ženské“ vlastnosti pomáhají autobusovým společnostem konkurovat městské podzemní dráze. Téměř celý článek (velikosti A4 +obrázek) tedy popisuje výhody žen na místech řidiček autobusů a možnosti, které tak přinášejí svým zaměstnavatelům. Poslední perličkou na dortu ideální emancipace v taiwanském podání je informace, že řidička Chen Li-chen byla k této práci inspirována Sandrou Bullock, která jako řidička autobusu v americkém filmu Nebezpečná rychlost zachránila životy svých pasažérů.....    

 

 

Zdroj: TAIPEI Journal, vydávaný vládní informační kanceláří čínské republiky na Taiwanu/ 19. duben 2002

(Published by The Goverment Information Office of the Republik of China on Taiwan).

 

Zpracovala: Hedvika