Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

AFS
KDO JSME ? ANARCHO
FEMINISMUS
IDEÁL KRÁSY TRH S LIDSKÝM MASEM A DOMÁCÍ NÁSILÍ EKONOMICKÁ
GLOBALIZACE
KULTURA
A UMĚNÍ
ČASOPISY PROHLÁŠENÍ, MATERIÁLY ... anarchofeministický
archiv
H O M E
Kontaktujte nás !!!
anarchofeminismus@centrum.cz

Pokud máte zájem o Přímou cestu pište na:
baterky@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF
P.O.Box 16
840 08 Bratislava 48 slovensko@csaf.cz

Černo-červená distribuce
Č.Č.D - východ
Poste Restante
066 02 Humenné 2
ccdvychod@post.cz
>>ODKAZY<<

Anarchistický
černý kříž

>>ENGLISH INFO<<
Edelweiss Piraten
Edelweiss Piraten

AntiNATO platforma web: www.antinato.cz; e-mail: press@antinato.cz; tel. 736 126 927

Tisková zpráva AntiNATO platformy ze dne 24. 10. 2002

V násilí a protiprávním jednání se cvičí policie

V uplynulých dnech se organizátoři chystaných demonstrací proti summitu NATO v Praze ocitli v centru zájmu médií. Podle informací z tajných zdrojů pořádají výcvikové kempy, kde se učí vyrábět molotovovy koktejly a dokonce používat palné zbraně. Tyto informace o náplni aktivistických kempů jsou vak zcela smylené a jejich účelem je diskreditovat odpůrce NATO dříve, ne budou mít příležitost veřejně projevit svůj názor. Takové metody pouze spoluvytvářejí ideologický útlak a odvádějí pozornost od reálné problematiky NATO k imaginárnímu spektáklu.

Ve skutečnosti se v násilných útočných akcích cvičí policie ; a to dokonce na veřejných, novinářům přístupných manévrech. Policie a ministerstvo vnitra ji také veřejně oznámily, e budou porušovat zákon, říká Jiří W. Křovínek, mluvčí AntiNATO platformy. Například plánované uzavření Nuselského mostu bude protiprávním aktem, protože nám tím bude znemožněn výkon ji nabytého shromažďovacího práva. Právě přes Nuselský most máme nahlášený legální, nezakázaný pochod, dodává Jiří W. Křovínek.

Další důkazy o chystaných přestupcích a protiprávních činech policie a ministerstva vnitra přinesly Občanské právní hlídky v rozboru tzv. Rad a doporučení pro občany od ministerstva vnitra. Také anoncované nevpouštění cizích státních příslušníků na základě jakýchsi databází neukotvených v mezinárodních smlouvách je ilegální.

Ľíření absurdních dezinformací o chystaných protestech má jediný cíl: vytvořit mediální mlhu, která má zakrýt zločinnost ministerstva vnitra a policie, komentuje Jiří W. Křovínek.

Fakta jsou jasná: v listopadu zde proti sobě budou stát dva tábory. Ten policejní se ji dlouhou dobu veřejně cvičí v násilných akcích a otevřeně se chystá porušovat zákon. K dispozici má reálné zbraně, těžkou techniku a k tomu faktickou beztrestnost. Druhý tábor odpůrců NATO žádný zákon nepřekročil a žádné útoky nenacvičuje. Přesto je proti němu vedena ostrá mediální kampaň a jeho aktivisté jsou ji nyní zastrašováni ozbrojenými slokami v míře, která se vyrovná úsilí, s jakým se postupovalo proti opozici za minulého režimu. Považujeme za přinejmenším cynické srovnávat škody z rozbitých výloh s ničivou politikou např. MMF a SB, či dokonce s tisíci civilními obětmi zásahů členských států NATO na Balkáně, v Afghánistánu, v Turecku a v Iráku.

K této kauze viz také společné tiskové prohlášení Antifašistické akce, Feministické skupiny 8.března a Federace sociálních anarchistů, členské sekce Mezinárodní asociace pracujících, na stránkách www.antinato.cz.