Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

AFS
KDO JSME ? ANARCHO
FEMINISMUS
IDEÁL KRÁSY TRH S LIDSKÝM MASEM A DOMÁCÍ NÁSILÍ EKONOMICKÁ
GLOBALIZACE
KULTURA
A UMĚNÍ
ČASOPISY PROHLÁŠENÍ, MATERIÁLY ... anarchofeministický
archiv
H O M E
Kontaktujte nás !!!
anarchofeminismus@centrum.cz

Pokud máte zájem o Přímou cestu pište na:
baterky@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF
P.O.Box 16
840 08 Bratislava 48 slovensko@csaf.cz

Černo-červená distribuce
Č.Č.D - východ
Poste Restante
066 02 Humenné 2
ccdvychod@post.cz
>>ODKAZY<<

Anarchistický
černý kříž

>>ENGLISH INFO<<
Edelweiss Piraten
Edelweiss Piraten

Zákaz interrupcí žádné problémy neřeší

Velmi mě děsí, že řada lidí přistoupila na ideologii hnutí, které samo sebe nazývá hnutím "pro život". Jedná se o skupiny a organizace, které ostře vystupují proti interrupcím. Skupiny, které se stavějí proti jejich aktivitám, pak bývají lživě označovány za propagátory interrupcí. Skutečným cílem hnutí "pro život" je však prosadit legislativní zákaz interrupcí, a to je právě to, proti čemu skupiny prosazující právo na svobodnou volbu protestují. Hnutí pro svobodnou volbu nepropaguje interrupce jako správné řešení, ale prosazuje, aby žena měla možnost se na základě dostatečného množství informací svobodně rozhodnout, zda interrupci podstoupí, či nikoli. Dělat z jedné skupiny šlechetné zachránce dětí a z druhé jejich vrahy je nehoráznou demagogií. Nedomnívám se, že legislativní zákaz interrupcí pomůže snížit jejich počet či je úplně eliminovat. Naopak, otevírá se tak prostor pro další, velmi závažné problémy: sféru ilegálně prováděných interrupcí, které mohou být zdravotně velmi nebezpečné (samozřejmě pouze pro sociálně slabší, kteří nebudou mít dostatek peněz na luxusní kliniky) a stanou se velmi lukrativním zdrojem zisku. Ne každá žena, která interrupci podstoupí, je nezodpovědná. Svou roli zde hraje také vzdělanost či spíše informovanost a sociální podmínky, ve kterých se daná žena nachází. Tedy nejen ona, protože její rozhodování neprobíhá v sociálním vakuu, rozhoduje se také na základě bližšího i vzdálenějšího okolí. A často jde o krajní řešení. Svá tvrzení o blahodárném vlivu legislativního zákazu interrupcí stoupenci hnutí "pro život" dokazují tím, že například v Polsku (tedy v zemi, ve které jsou interrupce legislativně zakázány) se jejich počet snížil. Operují však pouze s oficiálními statistikami a je logické, že se žádný lékař k trestnému činu nepřizná. A také "potratová turistika" je podle nich pouhým výmyslem. Je také zajímavé podívat se, proti čemu dalšímu se hnutí "pro život staví" - konkrétně občanské sdružení Hnutí pro život ČR. Jsou proti antikoncepci, která podle nich rozvrací manželství a podporuje interrupční chování. Ale právě antikoncepce přispívá k odpovědnému plánování rodičovství a pomáhá předcházet interrupcím. Nemají rádi homosexuály, a dokonce jim vadí nemanželské děti, které podle nich škodí společnosti. Nechápu, proč na děti, které mají údajně tolik rádi, svalují odpovědnost za rozhodnutí svých rodičů. Otázkou také zůstává, zda pouze v heterosexuálním manželském svazku může dítě plnohodnotně vyrůstat. Nemělo by přece záležet na tom, kdo ho vychovává, ale spíše JAK. Má se snad týrané dítě s maminkou a tatínkem lépe než dítě, které spokojeně vyrůstá v partnerství dvou mužů či žen? Obávám se že ne. Hnutí "pro život" vystupuje i proti umělému oplodnění, tedy jedné z možností, která se nabízí lidem, kteří nemohou mít vlastní děti, ale touží po nich. V jejich materiálech se také dočteme, že "většina kulturních národů vymírá", a proto se ptám, co to je vlastně "kulturní" národ, koho by asi označili za ty "nekulturní" a vztahovala-li by se na ně jiná práva a povinnosti než na ty "kulturní"? Z toho všeho je patrné, že jim jde o život, ale pouze něčí... Ano, interrupce jsou velmi palčivou otázkou. Sama bych tento zákrok nepodstoupila (i když nikdy neříkej nikdy), ale nechci a ani nemám právo komukoliv zasahovat do jeho rozhodování, které je velmi složité. Nikdy totiž nemohu plně pochopit situaci, ve které se žena a její blízcí (pokud nějaké má) nacházejí. Ke každému právu se však váže také odpovědnost a k tomuto řešení by se mělo přistupovat pouze v nevyhnutelné situaci. Nejsem propagátorkou potratů. Problematika interrupcí však s jejich legislativním zákazem nezmizí. Prostředkem k tomu je spíše osvěta, vzdělávání a vybudování takové společnosti, která bude k těm, kteří se rozhodnou vychovávat děti, vstřícná a bude je dostatečně podporovat. Nejde totiž jenom o to dítě zplodit a přivést na svět. Dítěti musí být také poskytnuty dostatečně důstojné podmínky pro život, a to nejen materiální. Být pro svobodnou volbu znamená hledat efektivní způsoby, jak interrupcím předcházet a nepodléhat svodům jednoduchých kvaziřešení - například legislativnímu zákazu interrupcí, který žádný problém neřeší, ale naopak nové vytváří.

Autorka studuje sociologii na FSV UK.

Zdroj: http://www.mfdnes.cz. 10. února 2003.