Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

AFS
KDO JSME ? ANARCHO
FEMINISMUS
IDEÁL KRÁSY TRH S LIDSKÝM MASEM A DOMÁCÍ NÁSILÍ EKONOMICKÁ
GLOBALIZACE
KULTURA
A UMĚNÍ
ČASOPISY PROHLÁŠENÍ, MATERIÁLY ... anarchofeministický
archiv
H O M E
Kontaktujte nás !!!
anarchofeminismus@centrum.cz

Pokud máte zájem o Přímou cestu pište na:
baterky@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF
P.O.Box 16
840 08 Bratislava 48 slovensko@csaf.cz

Černo-červená distribuce
Č.Č.D - východ
Poste Restante
066 02 Humenné 2
ccdvychod@post.cz
>>ODKAZY<<

Anarchistický
černý kříž

>>ENGLISH INFO<<
Edelweiss Piraten
Edelweiss Piraten

Tisková zpráva AntiNATO platformy - Žijeme v policejnímstátě

AntiNATO platforma se rozhodla požádat svolavatele nahlášených a nezakázaných demonstrací a pochodů proti NATO a kapitalismu pořádaných platformou ve dnech 20. až 22. listopadu 2002, aby využil dostupných právních prostředků a podal stížnost na postup policie a trestní oznámení na neznámého pachatele pro znemožnění řádného výkonu shromažďovacího práva.

Policie a představitelé výkonné i zákonodárné moci zastrašovali odpůrce NATO a kapitalismu po dlouhou dobu. Zcela otevřeně připravovali a provedli řadu drastických omezení svobody shromažďování, sdružování, pohybu a dalších práv.

V uvedených dnech pak došlo mimo jiné k tomu, že účastníkům akcí proti NATO a kapitalismu nebylo umožněno plně využít práva shromažďovacího, když policie uzavřela tzv. bezpečnostní zóny (právní rozbor těchto "nepravomocných a nevykonatelných správních rozhodnutí" od JUDr. Petra Kužvarta byl publikován na internetové stránce Britské listy) pomocí obrněných transportérů, zátarasů a policejních kordónů a odpůrci NATO tak nemohli projít trasu řádně nahlášeného pochodu. Navíc policie svolavateli zcela odmítla poskytnout svou součinnost, např. umožnit rozhovor s velitelem zásahu.

"Výkonná, zákonodárná i soudní moc vždy vyjadřovala zájmy kapitálu. V tomto ohledu od nich nic neočekáváme. Avšak podáním stížnosti a trestního oznámení chceme poukázat na absurditu a pokrytectví státního aparátu a na účelovost zákonů, které chrání ekonomické a politické elity, zatímco utlačují neprivilegované lidi," komentuje Jiří W. Křovínek, mluvčí AntiNATO platformy.

Stížnost na postup policie a trestní oznámení byly předány příslušným orgánům dne 15. prosince 2002.

Jiří W. Křovínek