Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

akce

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

0605 128 408

Zpravodaj Anarchistického černého kříže 1


Počínaje tímto číslem budeme informovat o případech perzekuovaných anarchistů/tek a antiautoritářů/tek. Čerpat budeme ze zdrojů Anarchistického černého kříže při ČSAF.

Kontakt:
www.csaf.cz/abc
abc@csaf.cz
A tímto jim také děkujeme.

Anarchistický černý kříž (ABC) při ČSAF.

Anarchistický černý kříž (ABC) je iniciativa, která pomáhá anarchistům a ostatním radikálně levicovým neautoritářským aktivistům/kám, kteří jsou pronásledováni státní mocí v podobě policie a soudů. Hlavní důraz je kladen na pomoc finanční, na získávání prostředků potřebných především na obhajobu obviněných.

Mezi další aktivity ABC patří shromažďování informací o pronásledování a procesech (nejen) anarchistických aktivistů/tek u nás i ve světě a rozšiřování těchto informací pomocí alternativních médií a vlastního bulletinu. Dále pak posílání protestních e-mailů, dopisů a faxů, pořádání protestních demonstrací a piket před ambasádami, Ministerstvem spravedlnosti atd., komunikace s vězněnými členy hnutí...

Represe po S26: čtyři Maďaři odsouzeni, kauza ale ještě nekončí.

Soudem proti skupině šesti maďarských občanů pokračovala v pondělí 14. května série soudních přelíční proti lidem obžalovaným v souvislosti se zářijovými protesty S26 proti zasedání MMF a SB. Čtyři Maďary uznal soud vinnými z útoku na veřejného činitele spáchaného zbraní podle paragrafu (155/1b, 2a) a uložil jim zákaz pobytu v ČR na pět let. Státní zástupkyně se práva na odvolání vzdala, obhajoba si vzala lhůtu na rozmyšlenou. Jednu maďarskou ženu soud pro nedostatek důkazů osvobodil. Její kauzu však bude projednávat pražský Městský soud, k němuž se odvolala obžaloba. Případ poslední obžalované soud z formálních důvodů vyloučil k samostatnému projednání. Případem se bude zabývat 18. 6. 2001.

Proces s Lenkou Kučerovou

Dne 2. 5. 2001 rozhodoval soud o vině nezávislé novinářky L. K., stíhané za účast na anarchistickém prvním máji 2000. Na této akci policie brutálně zatýkala řečníky a později i ty, kteří se jich zastávali. Lenka Kučerová se zastávala řečníka ČSAF, ovšem pouze slovně a tak ani nebyla zatčena. Několik týdnů nato, jí však bylo sděleno naprosto absurdní obvinění z "napadení veřejného činitele". To bylo založeno na neprůkazných výpovědích několika policistů, které si ovšem v mnoha věcech odporovaly a navíc obsahovaly zjevné absurdity-Lenka Kučerová měla policistu napadnout na místě, kde vůbec nebyla, a které bylo v policejním obklíčení, takže pokud by tak skutečně učinila, byla by zatčena, navíc jej měla povalit ranou do protiúderové vesty ( jelikož je tato vesta je zkonstruována tak, aby zastavila i ránu z pistole menší ráže, patrně by si tak zlámala všechny prsty)…

Proces byl zjevně zinscenovaný, naštěstí ale dost špatně. Proto byl soud nucen zprostit Lenku Kučerovou viny. Soudkyně ovšem prohlásila, že k onomu napadení došlo, nemělo prakticky žádné následky, a proto by šlo případ řešit pouze jako přestupek, přičemž ovšem k němu již propadla promlčecí lhůta. Za tímto postupem je jasně patrná snaha zcela zamést otázku po manipulativních praktikách policie, která celý proces zinscenovala, nic jiného jsme ale od naší justice ani nemohli očekávat. Důležité pro tuto chvíli je osvobození Lenky Kučerové - musíme si ovšem dávat pozor na další podobně zinscenované procesy.

Solidaritu s pronásledovanými !!!

Zpracovala: Svetlana.