Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

kdo jsme ? (anarcho)feminismus žena a média násilí na ženách ekonomická
globalizace
kultura a
umění
časopisy prohlášení, materiály ... anarchofeministický
archiv
H O M EKontaktujte nás !!!
fs8.brezna@centrum.cz
tel.: 0732 745 268
Pokud máte zájem o Přímou cestu nebo Sirénu pište na:
fs.distribuce@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF Slovensko
Poste Restante
850 07  Bratislava 57
slovensko@csaf.cz

>>ODKAZY<<
Anarchistický
černý kříž

AntiNATO
antinato.csaf.cz
protinato.s.cz

Feministická skupina 8. března vás zve 17. února 2004 v 18:30 do Klubu v Jelení na workshop na téma Genderové stereotypy. Tento pojem už je pro většinu lidí natolik známý, že by se zdálo zbytečné, se jím zabývat. I přesto nám připadá zajímavé se věnovat tématu, jaké role jsou ve společnosti připisované mužům a ženám, jaké stereotypy ohledně vlastností a schopností stále přetrvávají. Jak moc jsme ovlivňováni/y těmito stereotypy a do jaké míry se nám daří projevovat se svobodně a nenechat se jimi svazovat? Tentokrát jsme zvolili/y interaktivní formu a těšíme se na vaši aktivní účast.
Přednáška bude k dispozici na Rádiu Jelení.


Informace: fs8.brezna@centrum.cz
0605 128 408
fs8brezna.ecn.cz