Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

AFS
KDO JSME ? ANARCHO
FEMINISMUS
IDEÁL KRÁSY TRH S LIDSKÝM MASEM A DOMÁCÍ NÁSILÍ EKONOMICKÁ
GLOBALIZACE
KULTURA
A UMĚNÍ
ČASOPISY PROHLÁŠENÍ, MATERIÁLY ... anarchofeministický
archiv
H O M E
Kontaktujte nás !!!
anarchofeminismus@centrum.cz

Pokud máte zájem o Přímou cestu pište na:
baterky@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF
P.O.Box 16
840 08 Bratislava 48 slovensko@csaf.cz

Černo-červená distribuce
Č.Č.D - východ
Poste Restante
066 02 Humenné 2
ccdvychod@post.cz
>>ODKAZY<<

Anarchistický
černý kříž

>>ENGLISH INFO<<
Edelweiss Piraten
Edelweiss Piraten

Aktivity
2004
2003
2002
20.12.2005

Praha

A-kontra 4/05

 

Atom: cesta k záchraně, nebo záhubě? Poslední A-kontra roku 2005

V tomto čísle se redakce A-kontra (4/05) rozhodla připomenout letošní šedesáté výročí svržení atomových bomb na japonská města Hirošima a Nagasaki, proto se zaměřuje na kontroverzní téma: atom. Přečtete si několik příspěvků o atomu pro válku i pro mír. Vedle článku, který se zamýšlí nad motivy a dopady svržení atomové bomby na Japonsko na konci druhé světové války, si přečtete něco o kontroverzích spojených s tzv. mírovým využíváním atomu - atomových elektrárnách. Následuje článek o hnutí proti jaderným zbraním. Následuje řada dalších zajímavých článků.

A-kontra 4/05, 30 str., prosinec 2005, 25,- Kč. Předplatné je možné objednat na adrese ČAS, P.O. box 223, 111 21 Praha 1 nebo e-mailu a-kontra@csaf.cz.
http://www.a-kontra.net, http://www.csaf.cz.

25.11.2005

Praha

Anarchofeministická skupina si Vás dovoluje 8.12. pozvat na promítání filmu Hledání Amy, který se snaží otevírat otázku sexuality ve společnosti a přiblížit divákovi či divačce problematiku coming out (u), homofobie, gay a lesbické komunity. Po promítání bude následovat diskuse, která se nebude věnovat jen výše zmíněným tématům, ale i způsobu, jakým je na ně ve filmu nahlíženo.

Promítání se bude konat od 18:00 v Písku, v kavárně Paluba Bar, Burketova 303 (mapa)


28.11.2005

Praha

Anarchofeministická skupina vás zve na přednášku na téma
"Anarchofeminismus-teorie a praxe".

17.12. v 17:00 - čajovna Ametyst, Klub Za vraty, Most - Vtelno

Mnoho teorií uvažuje o změně stávajícího stavu. Proč vlastně? Reagují obvykle na potřebu lidí měnit určité podmínky, které jim nevyhovují. I my jsme zjistili/y, že některé věci, přístupy, pravidla a stereotypy chceme změnit. Zároveň jsme zjistili/y, že je mnoho lidí, kteří sdílejí podobné přesvědčení. Chtějí vzít svůj život do svých rukou a změnit k lepšímu. Jako nejvhodnější název pro myšlenky směřující k této změně se nám zdál anarchofeminismus.

Přijďte se s námi podělit o vaše názory a zkušenosti na to, jaké změny by měly/mohly nastat.

19.9.2005 Praha

Táhněte z Prahy

Ve dnech 18. a 19. října se má v Praze na Žofíně uskutečnit konference "Dny EU a USA", pořádaná agenturou Teleaxis. V jejím rámci mají hlavní projevy přednést lidé, spojovaní s dlouhou řadou zločinů proti lidskosti, porušování lidských práv a agresivními válečnými konflikty.

17.12.2004 Praha

Přímá cesta 7

 

Právě vyšla Přímá cesta č. 7 věnovaná anarchofeminismu v každodenním životě. V rubrice Pod drobnohledem se můžete seznámit s články na témata revoluce všedního dne, osobní je politické, slučitelnost teorie a praxe ("Historie squaterského hnutí v Holandsku"), hra a zábava ("Anarchistický tábor o výchově a vzdělávání...", "Pokud nebudu moci hrát fotbal, nebude to moje revoluce!"), spolupráce a svépomoc ("Vzájemný užitek namísto spekulativního zisku..."), svoboda ("Ideál krásy", "Základní škola dnes...") a tvořivost ("Zaměstnání prostor pro konstrukci nebo destrukci"). V rubrice Výchova a vzdělávání je článek "Jaké jsou vaše představy o výchově". Rubrika Anarchofeminismus přináší překlad článku Peggy Kornegger "Anarchizmus: Spojenie s feminizmom". Rubrika Historie se zabývá ženami v anarchistickém hnutí v Itálii. Následuje třetí část seriálu "Mateřství ve fašistické Itálii" a článek "Ženy v rozvojové pomoci". Rubrika Kultura obsahuje portrét Josefa Čapka, článek "Obří sochy jako oslava evropské integrace" a závěrem článek o ženách v metalové hudbě "Je metal jenom pro pořádné chlapy?".

Přímou cestu si můžete objednat na adrese baterky@centrum.cz.

19.4.2005

Praha
1. MÁJ: VŠICHNI ANTIFAŠISTÉ A ANTIFAŠISTKY DO BRNA
V období letošního 1. máje se v Brně konají hned dvě akce, které by neměly uniknout pozornosti žádnému antifašisticky smýšlejícímu jedinci. Jedná se o zbrojařský veletrh IDET a demonstraci neonacistů.

19.4.2005

Brno

Protestfest

Od 29. dubna do 5. května 2005 se v Brně bude konat ProtestFest 2005 s podtitulem Proti válce a zbrojení. Tento týden protestních aktivit je odpovědí na zbrojařský veletrh IDET, který se bude v tom čase odehrávat v areálu brněnského výstaviště.

Bližší informace dozvíte kliknutím na banner.

4.4.2005

Praha
Volná láska - její principy a praxe
Myslíte si, že volná láska je součástí projektu společenské změny? Je logickým domyšlením odporu k patriarchální rodině a její alternativou? Nebo si naopak myslíte, že jde o pouhou obhajobu promiskuity a degradaci žen?

Je v současné společnosti vůbec volná láska ve svém ideálu jako skutečný svobodný vztah rovnocenných partnerů bez přetvářek a lží vůbec možná? Nebrání nám v prožití skutečné volné lásky naše společenské předsudky?

Je volná láska pouze o dichotomii monogamie a vztahu více partnerů?

Přijďte se zapojit do diskuze na téma volná láska.

Čtvrtek 14. dubna 2005 v Info café Krtkova kolona, Sochařská 6 170 00, Praha 7 - Bubeneč, od 18:30.

15.2.2005

Praha
Anarchofeministická skupina pořádá 16. 3. od 19:00 v Infocafé Krtkova Kolona (Sochařská 6, Praha 6 - Letná) diskusi na téma revoluce všedního dne. Diskuse se bude zabývat otázkami jako: Čím pro nás je revoluce všedního dne, do jaké míry jsme ji schopni/y uskutečňovat. Proč je třeba měnit náš každodenní život a nevztahovat se jen ke vzdáleným ideálům. Proč je důležité vnášet do našich vztahů a života vůbec principy, jako je otevřenost, kreativita a "férovost". A proč je revoluce všedního dne považována za důležitou součást anarchofeminismu.
Zároveň se v rámci diskuse budeme snažit o nastínění praktických příkladů a problémů spojených s jejich realizací.

28.2.2005

Praha
Anarchofeministická skupina vás zve na přednášku na téma Úvod do anarchofeminismu. Přednáška se koná v pondělí 14. března 2005 od 17:00 v budově Gymnázia a SPGŠ, Masarykova 24, Čáslav.

Mnoho teorií uvažuje o změně stávajícího stavu. Proč vlastně? Reagují obvykle na potřebu lidí měnit určité podmínky, které jim nevyhovují. I my jsme zjistili/y, že některé věci, přístupy, pravidla a stereotypy chceme změnit. Zároveň jsme přišli/y na to, že je mnoho lidí, kteří sdílejí podobné přesvědčení. Chtějí vzít svůj život do svých rukou a změnit jej k lepšímu. Jako nejvýstižnější název pro myšlenky směřující k této změně se nám zdál anarchofeminismus.

22.2.2005

Most
Anarchofeministická skupina a Federace anarchistických skupin pořádají v Mostě pod názvem Osobní je politické víkend (5.3 -6.3. 2005) k 8. březnu. Program je velmi bohatý a pestrý.

Sobota 5. března
Maškarní průvod - začátek ve 13:00 zastávka "Galerie", Třída Budovatelů, Most
Stále jsme zvyklí/é pracovat a bojovat, usilovat o něco. Teď bude změna: cílem průvodu bude především bavit se, užít si legraci. I když v rámci průvodu budou přehrány různé tématické scénky, bude to trochu nadnesený pohled na dnešní i budoucí společnost.
Divadlo - podle příběhu J.Wericha: Tři sestry a jeden prsten v 17:00, Klub Za vraty, Most - Vtelno
Divadlo jako alternativní zábava pro herce i pro diváky, snad se pobavíme!
Koncert - po divadle od 20:00 bude následovat další kulturní zážitek

Neděle 6. března
V neděli následuje přesun "z ulice do tepla". Všechen program se uskuteční v klubu Za vraty.
Pásmo přednášek, diskusí a workshopů (např. historie prostituce, revoluce všedního dne, jak využít existující zdroje, antifašismus, boj na pracovišti, řešení problémů v komunitě, mladí lidé-co jim nabídnout, sociální centrum atd.) 12:00 - 15:00. Trochu teorie a praxe, pokud možno spolu a neodděleně. Hlavní heslo: Co dnes můžeme udělat pro to, abychom se už dnes, ale hlavně v budoucnu měli/y lépe!

Film Hledání Ammy dotýkající se otázek sexuality a vlivu společnosti na volbu sexuální orientace, začátek v 15:00.
Celkem nové téma pro anarchistické hnutí, zároveň dotýkající se každého, takže jistě bude mnoho příspěvků do diskuse...

1.3.2005

Praha
Anarchofeministická skupina vás zve na přednášku na téma Úvod do anarchofeminismu. Přednáška se koná v pátek 4. března 2005 od 18:00 v čajovně Jabloň, Plzeň.

Mnoho teorií uvažuje o změně stávajícího stavu. Proč vlastně? Reagují obvykle na potřebu lidí měnit určité podmínky, které jim nevyhovují. I my jsme zjistili/y, že některé věci, přístupy, pravidla a stereotypy chceme změnit. Zároveň jsme přišli/y na to, že je mnoho lidí, kteří sdílejí podobné přesvědčení. Chtějí vzít svůj život do svých rukou a změnit jej k lepšímu. Jako nejvýstižnější název pro myšlenky směřující k této změně se nám zdál anarchofeminismus.

17.2.2005

Bratislava

Přednášky

 

Anarchofeministická skupina ve spolupráci s Priamou akciou - východ pořádá přednášky pod názvem "Naše životy od A po F" s tématy: ženské hnutí - x cestami k rovnoprávnosti; práce, politika, vztahy, výchova - vytvářejí ony nás nebo vytváříme mi je nebo ...?; běžný den - past nebo prostor pro změnu?

Přednášky se uskuteční:
25. února 2005 od 17:00, Vihorlatské osvetové stredisko, Humenné
27. února 2005 od 17:00, Centrum volného času DOMINO, Popradská 86, Košice
- spoje 15 a 17 na zastávku západ - CVČ Domino


7.2.2005

Praha
Anarchofeministická skupina vás zve na dvě přednášky na téma Úvod do anarchofeminismu

23. února od 20:00 Cosa Nostra, Zborovská 53, Přelouč
24. února od 16:00 Kavalír B, Gajerovy kasarna, Hradec Králové

Mnoho teorií uvažuje o změně stávajícího stavu. Proč vlastně? Reagují obvykle na potřebu lidí měnit určité podmínky, které jim nevyhovují. I my jsme zjistili/y, že některé věci, přístupy, pravidla a stereotypy chceme změnit. Zároveň jsme zjistili/y, že je mnoho lidí, kteří sdílejí podobné přesvědčení. Chtějí vzít svůj život do svých rukou a změnit k lepšímu. Jako nejvhodnější název pro myšlenky směřující k této změně se nám zdál anarchofeminismus.


17.1.2005 Praha


 

Feminist action vás zve na 3. promítání s gender tématikou Bílé lži (1998; vyznání té, co naletěla nacistům), následovat bude dokument o neonacismu a diskuse. Promítání se koná v neděli 30. 1. 2005 od 18:00 hod. v Infocafé Krtkova kolona (Sochařská 6, Praha 7 - Letná)


Aktivity

2004, 2003, 2002 a starší >>>