Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

AFS
KDO JSME ? ANARCHO
FEMINISMUS
IDEÁL KRÁSY TRH S LIDSKÝM MASEM A DOMÁCÍ NÁSILÍ EKONOMICKÁ
GLOBALIZACE
KULTURA
A UMĚNÍ
ČASOPISY PROHLÁŠENÍ, MATERIÁLY ... anarchofeministický
archiv
H O M E
Kontaktujte nás !!!
anarchofeminismus@centrum.cz

Pokud máte zájem o Přímou cestu pište na:
baterky@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF
P.O.Box 16
840 08 Bratislava 48 slovensko@csaf.cz

Černo-červená distribuce
Č.Č.D - východ
Poste Restante
066 02 Humenné 2
ccdvychod@post.cz
>>ODKAZY<<

Anarchistický
černý kříž

>>ENGLISH INFO<<
Edelweiss Piraten
Edelweiss Piraten

Aktivity
2004
2003
2002
29.11.2004 Praha

Bleší trh

 

V pátek 10. prosince 2004 se od 15:00 do 19:00 uskuteční v Infocafé Krtkova kolona (Sochařská 6, Praha-Letná) bleší trh, jehož výtěžek bude věnován na uskutečnění anarchistického letního tábora se zaměřením na výchovu a vzdělávání. Ke koupi bude zimní i letní oblečení, modní doplňky, tiskoviny, knihy, muzika, nádoby všech velikostí, hry, hračky i další potřebné a zajímavé předměty.

25.11.2004

Praha
Pět let po Seattlu
V úterý 30. listopadu 2004 uplyne pět let od demonstrace, která otřásla mediálním světem a oznámila tak nástup globálního antikapitalistického hnutí. Kde se nachází dnes? A kam směřuje? Feminist Action vás zve na promítání filmu This Is What Democracy Looks Like (Takhle vypadá demokracie - s českými titulky) a následnou diskusi na téma globální antikapitalistické hnutí. >>letáček<<

Promítání filmu se bude konat 30. listopadu od 19:00 v Infocafé Krtkova Kolona, Sochařská 6 (zast. tram 25, 26, 1, Letenské nám).

20.11.2004

Praha
Anarchofeministická skupina si Vás dovoluje 24.11.2004 od 18:00 pozvat na promítání filmu Hledání Amy, který se snaží otevírat otázku sexuality ve společnosti a přiblížit divákovi či divačce problematiku coming out(u), homofobie, gay a lesbické komunity. Po promítání bude následovat diskuse, která se nebude věnovat jen výše zmíněným tématům, ale i způsobu, jakým je na ně ve filmu nahlíženo.

Na promítání bude následující středu 1.12. od 18:00 navazovat diskuse, která se pokusí tematizovat existenci norem v rámci sexuality. Nakolik je možné si tyto normy uvědomovat a nakolik je možné je překračovat?

Promítání i diskuse se budou konat v Infocafé Krtkova Kolona, Sochařská 6 (zast. tram 25, 26, 1, Letenské nám.)

29.10.2004

Praha
Kolikrát jste už přemýšleli/y o tom, v čem vás výchova výrazně ovlivnila? Kolikrát jste si řekli/y, že vy to budete dělat jinak? Co chcete předat svým synům a dcerám? Bude se jejich výchova lišit? Nebo bude úplně stejná?
Pojďte se zamyslet nad tím, jak by mohla vypadat "dobrá" výchova z genderového hlediska. Zkusíme se oprostit od teorií a přemýšlet nad konkrétními příklady a situacemi.
Anarchofeministická skupina vás zve na přednášku Genderově korektní výchova, která se uskuteční 10. listopadu 2004 od 18:00 v prostorech Gender Studies, o. p. s. (Gorazdova 20, Praha 2).


24.9.2004
 


Bánská Bystrica:
ČSAF - Bánská Bystrica ve spolupráci s AFS - Bratislava pořádá přednášku na téma "Anarchizmus a feminizmus alebo naše každodenné životy od A po F". Přednáška se uskuteční 1.10.2004 od 18:00 hodin, Spolok Architektov, námestie SNP 7.
Od 20:00 následuje koncert punk/ska/hc kapel v Irish pub. Vstup je zdarma.
Bližší informace na bystrica@csaf.cz, www.csaf.cz.


13.9.2004

Anarchofeministická skupina vás zve na dvě přednášky vztahující se k roli otce ve výchově o malé i větší děti. Obě se uskuteční v prostorách knihovny Gender Studies, o. p. s. (Gorazdova 20, Praha 2).

Střídavá péče - 16.9.2004 v 18:00
Od novely zákona o rodině z roku 1998 mají opatrovnické soudy v ČR možnost rozhodnout o tzv. střídavé péči obou rodičů o nezletilé děti. Kromě praktického pohledu na tuto formu péče se přednáška zaměří na to, jak je tato možnost vnímána, využívána a reflektována zúčastněnými stranami a jakou roli by mohl větší důraz na střídavou péči sehrát při dekonstrukci genderových stereotypů.
Přednášející vychází mimo jiné i ze svých přímých zkušeností s touto formou péče o děti.

Opravdu má novorozenec blíže k matce? - 5.10.2004 v 18:00
Odpověď na tuto otázku je pro někoho možná jasná. Někdo může zmiňovat propojení s matkou od početí a jejich vznikající vztah během těhotenství. Někdo může poukazovat na příklady, kdy dítě navazuje vztahy s jinými lidmi, např. v náhradní rodinné péči. Abychom na tuto otázku mohli/y odpovědět, musíme se nejprve zabývat tím, jak si malé dítě vztahy vytváří. Přednáška se bude snažit nastínit nejdůležitější zjištění, která na tomto poli učinila vývojová psychologie. Často můžeme slýchat či číst o intuici matek, které láskyplně pečují o své děti. Proto bude závěrečná část přednášky pro doplnění věnována otázce, zda je způsob, jakým většina z rodičů dnes pečuje o malé děti, z historického hlediska samozřejmý.

23.6.2004 Anarchizmus a feminizmus
 

Trenčín:
4. 7. 2004 od 17:00 v bistru Saturn proběhne přednáška na téma "Anarchizmus a feminizmus alebo Naše každodenné životy od A až po F". Po přednášce bude následovat diskuse. Vstup je volný.
Organizuje ČSAF Trenčín (www.csaf.cz).

15.6.2004

Brno:
Benefiční bleší trh na anarchistický letní tábor o výchově a vzdělávání.
Zbavte se toho, co nepotřebujete, získejte to, po čem toužíte!
- oblečení, domácí potřeby, knihy, časopisy, hudbu, hry, hračky, nebo cokoliv dalšího.
26.6., 17:00 až 20:00 hodin, klub Mýdlo, Traubova


16.6.2004

Squatekk


10.6.2004 Blešák

 

V pondělí 21. června 2004 se od 12:00 v Infocafé Krtkova kolona (Sochařská 6, Praha - Letná) uskuteční bleší trh.
Blešák je benefiční na letní anarchistický tábor o výchově a vzdělávání s účastí dětí, který proběhne 8. - 15. srpna ve východních Čechách.
Doufáme, že všichni přijdete a doplníte si šatníky popřípadě poličky užitečnými a zajímavými předměty nebo sami přinesete nějaké věci, které již nepotřebujete, a to buď na blešák nebo případně materiál na vybavení tábora: pastelky, tempery, balakryl, látky, hračky jiné podobné věci na vyrábění.
Od 19:00 proběhne informační schůzka k táboru. Pokud máte nějaké otázky, ochotně vám je zodpovíme. K dispozici budou prohlášení, informační materiály a přihlášky. Ptát se i radit však můžete už během dne.
organizátoři a organizátorky tábora (www.atabor.tk)


26.5.2004
  V sobotu 29. května 2004 v 13:30 začíná v Brně na Moravském náměstí ProtestFest (www.protestfest.com). Cílem akce je propojit aktivity alternativní kultury a protestního hnutí. Přečtěte si cíle a sdělení "PROTESTFEST TEAMu".
Akce slibuje zajímavý program - spoustu muziky, fireshow, divadlo, infostánky, juggling, infostánky, graffity soutěž a exhibici. Připraveno bude vegetariánské a veganské občerstvení.
  Přednáška
 

V rámci ProtestFestu se uskuteční v pátek 28. května v 16:00 v Galerii Deus Art, Cejl (zast. Tkalcovská, tram. 2, 4, 9) dvě přednášky na téma Anarchofeminismus v každodenním životě a Riot Grrrls. Přednášku pořádá Anarchofeministická skupina a PROTESTFEST TEAM.


7.5.2004 Feminist action Vás zve na promítání s gender tematikou, které se koná v neděli 16. května 2004 od 18 hod. v infocafé Krtkova kolona (Sochařská 6, Praha - Letná). Filmový podvečer bude zahájen českým dokumentem o vlivu mýtu krásy na ženy a dále poběží film Kdyby zdi mohly mluvit 2 na téma lesbických vztahů.
27.4.2004 1.5. Jihlava
V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie pořádá Federace anarchistických skupin 1. května 2004 v Jihlavě protestní den.
Přečtěte si tiskové prohlášení.
15.4.2004 1. máj
5.4..2004

Přímá cesta č. 6Vyšla Přímá cesta č. 6 (březen 2004) věnovaná výchově a vzdělávání. Můžete si přečíst články: Výchova a společnost : Knihy o výchově, aneb co nám radí literatura : Formou neautoritářské výchovy : Nápady, jak řešit různé situace s dětmi a jak rozvíjet některé dovednosti : Alternativní školy v rámci institucionálního povinného vzdělávání : Ženy pro měny : Škola může být legrace a zábava : Ferrerova moderní škola : Český anarchismus na přelomu 19. a 20. století... a děti : Súťaživosť ako nevyhnutný (a) maskulinny aspekt športu? : Indiánská autonomní výchova v Chiapasu.
V rubrice Anarchofeminismus je článek Lisy Bendall Anarchismus a feminismus. V rubrice Kultura se můžete seznámit s knihami M. Pachmanové: Neviditelná žena, P. Morrisové: Literatura a feminismus, portrétem Astrid Lindgren a z minulého čísla pokračuje článek Mileny Lenderové K hříchu i k modlitbě. Dále zde naleznete recenze na různé kulturní aktivity. Časopis uzavírá článek Temné mraky nad Irákem, který se věnuje současné situaci v Iráku.
Přímou cestu č. 6 si můžete objednat na baterky@centrum.cz


13.3.2004 EP
U map records - map.records@ziplip.com - si můžete objednat CD
Edelwiss Piraten "Pořád dole"
1.3.2004 Anarchofeminismus v každodením životě Anarchofeministická skupina Vás zve 23.3. v 18:30 do Klubu v Jelení na přednášku Anarchofeminismus v každodenním životě.
Je anarchofeminismus jenom teorie, o které se dočtete ve slovníku? Je to jen další koncept, který poskytuje obecné analýzy problémů současné společnosti? Myslíte si, že se může promítnout do všedního života? Těšíme se na Vaše názory, nápady a zkušenosti!
21.2.2004 8marec
17.2.2004 promitani.jpg Feminist Action vás zve na promítání u příležitosti MDŽ.
Pokřivená zrcadla (Chorvatský dokument o zobrazování žen v médiích)
Kdyby zdi mohly mluvit (film na téma interupce)
Datum: neděle 7. března v 17:00 Infocafé "Krtkova kolona", Sochařská 6, Praha - Letná


20.1.2004 Pozvání do sociální ekologie Anarchistický nakladatelský kolektiv Subverze po ročním "zimním spánku" vydal novou, svou první regulérní publikaci. Po názvem "Pozvání do sociální ekologie" shrnuje čtyři texty americké autorky Janet Biehl. Brožuru by šlo vřele doporučit tak mnoha českým sociálním ekologům, kteří si pod tímto pojmem představují něco na způsob "mírného pokroku v mezích zákona".
Bližší informace naleznete ZDE.


14.1.2004 workshop Feministická skupina 8. března vás zve 17. února 2004 v 18:30 do Klubu v Jelení na workshop na téma Genderové stereotypy. Tento pojem už je pro většinu lidí natolik známý, že by se zdálo zbytečné, se jím zabývat. I přesto nám připadá zajímavé se věnovat tématu, jaké role jsou ve společnosti připisované mužům a ženám, jaké stereotypy ohledně vlastností a schopností stále přetrvávají. Jak moc jsme ovlivňováni/y těmito stereotypy a do jaké míry se nám daří projevovat se svobodně a nenechat se jimi svazovat? Tentokrát jsme zvolili/y interaktivní formu a těšíme se na vaši aktivní účast. Feministická skupina 8. března
Přednáška bude k dispozici na Rádiu Jelení.
9.1.2004 Zde si můžete stáhnout PC 5 na téma Muži v patriarchátu ve formátu pdf.

Aktivity

2004, 2003, 2002 a starší >>>