Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

akce

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

0605 128 408

Zpráva o zadržených z 23. března 2002 - akce Hnutí pro život ČR za legislativní zákaz interrupcí a anarchofeministické protiakce.

V sobotu 23. března 2002 uspořádalo Hnutí pro život ČR (HPź ČR) u příležitosti Dne nenarozených dětí Pochod za život, kterým se snažilo upozornit na podle jejich slov nedostatečnou ochranu lidského života již od jeho početí a prostřednictvím kterého se snaží prosadit legislativní zákaz interrupcí. Feministická skupina 8. března se podobně jako minulý rok rozhodla uspořádat protiakci (report z akce si můžete přečíst zde). Účastníci/ce protiakce rozdávali letáky, na nesmyslnost požadavků této organizace a na negativní vliv církve ve společnosti jsme se snažili/y poukázat také maskou papeže se zkrvavenýma rukama a okurkou s prezervativem. K tomuto kroku jsme se rozhodli/y, protože nesouhlasíme s nesmyslným požadavkem legislativního zákazu interrupcí a dalšími klerofašistickými názory této organizace (více informací naleznete v časopisu Přímá cesta II, v našich letácích - Buďme pro svobodnou volbu - 2002, Prohlášení Feministické skupiny 8. března k aktivitám HPź ČR - 2001, v Siréně IV a také na našich webových stránkách: http://fs8brezna.ecn.cz). Během akce účastníci/ce Pochodu pro život několikrát slovně napadli/y anarchofeministy a anarchofeministy a "papež" byl dokonce napaden fyzicky. V průvodu se také objevil transparent "Bůh-Vlast-Rodina. Program národní obnovy." Na dotaz jednoho z našich členů, zda se jedná o heslo HPź ČR, nebo jiné organizace, Z. Rybová z HPź ČR odpověděla, že je to heslo organizace "Akce 99 - Akce národní obnovy", která je vyhroceně pravicovou organizací, ale i přesto s nimi budou v otázce legislativního zákazu interrupcí spolupracovat.

V závěru akce byla v horní části Václavského náměstí proti přihlížejícím anarchistům a anarchistkám provedena policejní razie. Nejprve přistoupil k "papežovi" člověk v džínách a šusákové bundě (později se prokázal jako mjr. Veselý) a přikázal mu, aby opustil jím vytyčený prostor. Na výtky, že stojíme na chodníku, který je veřejným prostranstvím, nereagovali. Později "papeže" poměrně hrubým způsobem odvedli do policejního auta. Další lidé (muži a ženy), kteří o sobě tvrdili, že jsou policisté, ale neprokázali se tak, požadovali po shromážděných průkazy totožnosti. Jedna z účastnic demonstrace to odmítla učinit s poukazem na to, že daná osoba neprokázala, zda se jedná o policistu a nebyl jí ani sdělen důvod perlustrace. Policisté ji později převezli na policejní stanici. Během policejního zásahu byla také odvedena další z účastnic demonstrace a později jí bylo sděleno obvinění z napadení veřejného činitele (alespoň jedním takovým obviněním končí téměř každá demonstrace). Neprávem obviněná měla brutálně napadnout jednoho z údajných policistů.

Obviněná z napadení veřejného činitele absolvovala jedno sezení s policisty a svým právníkem. Zde byla promítnuta videokazeta z policejního zásahu. Téměř 15ti minutová událost byla sestříhána na 2,5 minuty a policisté sdělili, že jsou rádi, že to vůbec náhodný kolemjdoucí nahrál. O policejních archivech se vůbec nezmínili. Na této videokazetě jsou důkazy pouze proti zakročujícím policistům: žádný z nich se neprokázal a z napadení se vyklubalo pouze poklepání na ruku. Napadení bylo pravděpodobně mezi policisty prezentováno jako velmi brutální, protože se na promítání důkazní videokazety přišlo podívat několik dalších policistů. Z místnosti však již odcházeli s úsměvem na rtech, protože čekali něco skutečně velmi násilného. Videokazeta skutečně posloužila jako důkaz, ale pouze proti policistům: neprokázali se, nepoužili žádný ze zákonem stanovených výroků a žádné napadení se nekonalo. V protokolu se to hemžilo výrazy jako např. bylo jasné a bylo zřejmé, že anarchisté chtěli udělat toto a toto, proto došlo k policejnímu zásahu. Je tedy vidět, že mezi policisty je řada jasnoviců…Po měsíci a půl bylo trestní oznámení staženo a věc byla jako přestupek podstoupena Městskému úřadu pro Prahu 1. Výsledek řízení ještě není znám.

Dalším z obviněných byl "papež", ten byl šetřen v přestupkovém řízení za přečin proti veřejnému pořádku a byla mu udělena peněžitá pokuta ve výši 100,- kč. Další obviněná byla řešena také v přestupkovém řízení - odmítnutí prokázání totožnosti. S přestupkem nesouhlasila, proto bylo zahájeno přestupkové řízení formou přímé konfrontace se zúčastněnými policisty. Major Veselý se choval po celou dobu velmi vulgárně, bez chyby odříkal naučený text a na chviličku vypadl z role: rozčílil se. Byl totiž okraden o hodinu svého cenného času. Druhému policistovi už to tak dobře nešlo. Oběma vadilo hlavně to, že obviněná neustále chtěla navazovat rozhovory o tom, co policie může a nemůže. Podle nich totiž může všechno. Výsledek přestupkového řízení ještě není znám.

Feministická skupina 8. března tímto děkuje Anarchistickému černému kříži Československé anarchistické federace a všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli.

Anarchistický černý kříž při Československé anarchistické federaci - e-mail: abc@csaf.cz, adresa: na obálku nepiště ABC, P. H. P. O. Box 41, 565 01 Choceň, telefon: 0604 388 631.