Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


>> 25. listopad 2001 - Mezinárodní den boje proti násilí na ženách.<<


>> Buďme pro svobodnou volbu!!! - Proč Feministická skupina 8. března vystupuje proti Hnutí pro život ČR.<<


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
Report(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

Kultura a umění


anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

Pokud máte zájem o Přímou cestu nebo Sírénu pište na:

fs.distribuce@centrum.cz

Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

Legal Freedom distribution, Posterestante, 850 07, Bratislava.

Stíhání anarchofeministek za happeningovou akci (23.3. 02) proti Hnutí pro život ČR pokračuje...

V minulém čísle Sirény (4/02) (Zpráva o zadržených z 23.3. 02) jsme Vás informovali o anarchofeministické protiakci 23. března. Feministická skupina 8. března v tento den happeningovou formou a formou rozdávání letáků upozornila u příležitosti pochodu za legislativní zákaz interrupcí na klerofašistické tendence Hnutí pro život ČR.

Při poklidné akci byli 3 účastníci zadrženi. Jeden byl obviněn z neuposlechnutí výzvy veřejného činitele a byla mu posléze udělena finanční pokuta ve výš i 100 kč, další účastnice byla obviněna z neuposlechnutí výzvy veřejného činitele a "odmítnutí" prokázání totož nosti. Odmítla svoji vinu a proto se konala konfrontace s na akci přítomnými lidmi, kteří se později prokázali jako policisté. Výsledek celého řízení byl znám předem a obviněné byla udělena pokuta ve výši 1 200 kč, protože byl její "čin" kvalifikován jako akt "proti zájmům společnosti".

Třetí obviněná byla nejprve nesmyslně obviněna za napadení veřejného činitele, později bylo, ale vykonstruované obvinění staž eno a případ byl podstoupen na Městkou část Prahy 1 jako přestupek - neuposlechnutí výzvy veřejného činitele. Byla jí udělena pokuta ve výši 200 kč.

Nejvíce směšnou záležitostí na celé anti(anarcho)feministické policejní akci je, že v měsíci červnu přišlo další účastnici pochodu předvolání k přestupku. Prý pochůzkovému policistovi sdělila, že "smrdí" a tím se dopustila přestupku proti občanskému soužití. Pokud mu to obviněná skutečně sdělila, tak jistě mluvila pravdu a přestupkové řízení by měl spíše podstoupit nemytý smrdutý policista.

Linda