Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března

Globální stávka žen
2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

Feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

Raději používat mozek než zneužívat "volných rukou"

Aneb je reklama na sady hands free od firmy Nokia jen "nevinný žertík"??

Slovy, že jde jen o "nevinný žertík" obhajovala před nedávnem mluvčí firmy Celadon group reklamu firmy Nokia před kritikou Výzkumného týmu Gender v sociologii AV ČR , Centra pro Gender studies FF UK, aj. Na reklamním bilboardu jsou vyobrazeni muž a žena jako spolujezdci v autě. Žena s plačtivým a ustrašeným výrazem bezbranně zvedá ruce nad hlavu, zatímco muž jí s chlípně agresivním výrazem sahá na prsa.

Daná reklama utvrzuje mediálně často propagované genderové stereotypy, že žena je automaticky muži k dispozici, obzvláště je-li atraktivní ( v tomto případě s velmi vyvinutým poprsím). V této souvislosti je snižována lidská důstojnost jak žen tak mužů. Vyobrazení muže jako neurvalého agresora bez jakékoliv úcty a respektu k tělesné i mentální integritě ženy, je urážkou mužů, kteří se snaží tuto stereotypní představu vymýtit. Firma Nokia chce údajně oslovit moderního muže. Je více než politováníhodné, pokud si ho představuje jako slizkého a agresivního chlípníka.

Dále je alarmující, že takováto genderově podmíněné násilí propagující reklama přichází v době, kdy se u nás teprve začíná tematizovat otázka domácího násilí jako společenského problému. Tento údajně "nevinný vtípek" se jistě hluboce dotýká obětí domácího násilí nebo sexuálního obtěžování. Někdo se nad tímto lacině trapným vtipem ani nepozastaví. Je však nutné si uvědomit, že reklama je forma oslovení veřejnosti, a tak by nám nemělo být lhostejné, že s námi někdo komunikuje tímto urážlivým a nedůstojným způsobem. Pokud někdo v naší přítomnosti řekne sexistický nebo např. rasisitstický vtip, uděláme si o dotyčném vlastní mínění, můžeme s ním diskutovat nebo nad ním jen mávnout rukou.. Pokud nám je ale něco takového neustále veřejně předkládáno a opakovaně šířeno mediální formou, cítíme povinnost proti tomu vystoupit, neboť nechceme, aby podobné projevy sexismu, xenofobie a násilí byly nadále v naší společnosti prezentovány jako norma.

A66