Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


>> 25. listopad 2001 - Mezinárodní den boje proti násilí na ženách.<<


>> Buďme pro svobodnou volbu!!! - Proč Feministická skupina 8. března vystupuje proti Hnutí pro život ČR.<<


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
Report(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

Kultura a umění


anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

Pokud máte zájem o Přímou cestu nebo Sírénu pište na:

fs.distribuce@centrum.cz

Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

Legal Freedom distribution, Posterestante, 850 07, Bratislava.

Rumburské akce

17. května se v budově Farní Charity Rumburk od 18:00 konala přednáška o dějinách českého antimilitarismu pořádaná ČSAF. Přednášející byl O. Slačálek. Zúčastnilo se jí okolo 15 lidí, včetně dvou neuniformovaných mužů z řad naší "skvělé" české policie. Za jejich účast vřele děkujeme a zas někdy příště…

18. května proběhla v Rumburku demonstrace proti státnímu militarismu a NATO u příležitosti 84. výročí Rumburské vzpoury. Okolo 14. hodiny se v parku vedle rumburského vlakového nádraží shromáždila skupina přibližně 25 anarchistů a připravovala se na svůj ohlášený pochod městem s cílem připomenout památku zastřelených vzbouřenců a upozornit na to, že válečné konflikty stále trvají, v současnosti hlavně pod hlavičkou největší teroristické organizace všech dob - NATO. Akci se pokusila narušit stejně početná skupina neonacistů svým neohlášeným shromážděním s jasným úmyslem - vyprovokovat fyzický střet. Tato skupina doprovázela anarchisty prakticky po celou dobu akce. Jeden z neonacistů rozpoznal jednoho z anarchistů (sympatizant ČSAF), kterého už před delší dobou ve značné přesile přepadl a surově zkopal a vyhrožoval mu slovy : "Tebe zabiju, …!". Když pořadatelé upozornili policisty (kterých se kvůli naší akci sjelo do Rumburka přes 150, včetně speciálního zásahového útvaru z Ústí nad Labem), že je nám vyhrožováno ze strany neohlášeného shromáždění neonacistů, bylo jim oznámeno, že o jejich bezpečnost je postaráno. Naše skupina začala provolávat hesla jako "Proti fašismu, proti nacismu, antifa !", "Proti militarismu, proti NATO !" apod. Odpovědí byl skandování fašistických hesel "Antifa - ha ha ha !" a "Nic než národ !". Ani teď policie nereflektovala na výtky pořadatelů a umožnila, aby se obě skupiny během pochodu na jedné silnici k sobě přiblížili na vzdálenost 2-3 metrů. Pochod se poprvé zastavil v parku Rumburské vzpoury u sochy Nepokořeného, kde byl přečten první projev a položeny květiny. Neonacisté se pokusili projev narušit puštěním hlasité hudby z autorádia. Jediné čeho však dosáhli bylo to, že projev neslyšeli pouze oni. Pochod, v čele s dvěmi černo-rudými vlajkami, pak pokračoval přes celé město až na odlehlý památník, kde byly před 84 lety zastřeleni vůdci vzpoury - Stanko Vodička, František Noha a Vojtěch Kovář. Zde byl přečten druhý projev, zapáleny svíčky a držela se minuta ticha. Pochod neoficiálně pokračoval zpět do města k vlakovému nádraží, kde byl ukončen. Během pochodu byla zadržena policí mladá žena podezřelá z propagace fašismu kvůli nacistické symbolice.

19. května se konala od 11:30 oficiální pietní akce u příležitosti Rumburské vzpoury pořádaná Městským úřadem Rumburk. Květiny a věnce u pomníku položili zástupci města, ČSAF a politických stran KSČM, ČSSD a SNK (Sdružení Nezávislých Kandidátů).

Sepy - ČSAF sever