Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
akce


Globální stávka žen
2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

Feminismus
Média + Nokia
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

odkazy


HAYMARKETSKÉ SPIKNUTÍ (Chicago, 1886) - 1. máj

V druhé polovině 80. let 19. století se ve Spojených státech začalo formovat dělnické odborové hnutí, které usilovalo o osmihodinovou pracovní dobu a lepší sociální podmínky.1. května 1886 dělníci uspořádali demonstraci, prostřednictvím které se snažili tyto požadavky prosadit. O dva dny později, při srážkách demonstrantů a policie, byl zabit jeden člověk. Na další den, 4. května, svolali anarchisté v čele s Augustem Spiesem na protest proti policejnímu násilí shromáždění na Haymarketské náměstí (západní část Chicaga). Ten se jako první ujal slova. Ve svém proslovu kritizoval vlastníky továrny, odsoudil násilné potlačení předešlé demonstrace a věnoval se také neobjektivnímu zpravodajství v tisku. Po něm hovořili další anarchističtí a odboroví aktivisté. Během proslovu jednoho z řečníků začalo pršet a z 1200 účastníků zůstalo na místě pouhých 400. Při jeho závěrečných slovech na místo shromáždění vtrhlo 180 policistů. Jejich velitel, John Bonfield, požádal o rozpuštění demonstrace. Ve chvíli, kdy řečníci opouštěli pódium, explodovala bomba. Jeden z policistů, Mathias J. Degan, zemřel na místě a dalších sedm strážníků zemřelo později. Při zinscenovaném soudním procesu vedeným Josephem E. Garyem, během něhož nebyly předvedeny žádné skutečné důkazy, bylo sedm lidí (mezi nimi i August Spies) odsouzeno k trestu smrti a osmý obviněný byl odsouzen k patnáctiletému trestu odnětí svobody. Čtyři z odsouzených byli oběšeni, jeden spáchal sebevraždu a dvěma byla udělena "milost" - doživotní trest. V roce 1893 byl pak zbylým třem odsouzeným trest "prominut". Cílem tohoto procesu nebylo najít toho, kdo hodil bombu, ale potrestání anarchistických aktivistů, kteří ohrožovali postavení mocných tehdejší Ameriky a usilovali o revoluční přeměnu společnosti. Persekuce lidí, kteří se staví proti současnému kapitalistickému systému, nejsou otázkou minulosti, ale pokračují i v současnosti.

1. máj - svátek práce si připomene i tento rok na těchto místech:

Praha:Anarchistický 1. máj: ČSAF (ČeskoSlovenská Anarchistická Federace): sraz 11hod
Palackého náměstí. www.csaf.cz

Anarchistický 1. máj: AFA (AntiFašistická Akce): od 14hod na Náměstí Míru.
Afa-praha@volny.cz.

Brno: Anarchistický 1. máj: ORA-Solidarita (Organizace Revolučních Anarchistů - Solidatita):
14:00, náměstí 28. Října. Po skončení diskuze a koncert v klubu Zahrada
(vystoupí např. Rozpor).
Solidarita_brno@hotmail.com

Podle zahraničních materiálů zpracovala Ling.