Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
akce


Globální stávka žen
2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

Feminismus
Média + Nokia
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

odkazy

1.5.2001 BRNO

Něco málo přes 120 lidí, mládeže, pracujících i důchodců, se sešlo v Brně na prvomájovém shromáždění pořádaném Organizací revolučních anarchistů - Solidarita. Místo tohoto shromáždění bylo vybráno symbolicky, před stodvaceti lety zde policie a dragouni rozehnali demonstraci dělníků za osmihodinovou pracovní dobu. Byly přečteny projevy na témata jako kapitalismus a anarchistická alternativa k němu, ekologická devastace, boj proti neonacismu, boj za rovnost mužů a žen. Pro některé přítomné bylo možná překvapující, že za Feministickou skupinu 8.března vystupuje muž, i to že anarchisté otevírají feministické témata "na ulici". Po skončení veřejného shromáždění následovala diskuze v klubu Zahrada. Témata se týkala v podstatě základních věcí na nichž stojí program anarchismu - svoboda, samospráva, třídní boj a sociální sebeobrana, rozdíly mezi soukromým a osobním vlastnictvím apod.

-sb-