Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
akce


Globální stávka žen
2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

Feminismus
Média + Nokia
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

odkazy

Autonomie Kladno

Nově vzniklá lokální skupina lidí, které spojuje myšlenka anarchismu. Připojit se však mohou i lidé, kteří se zajímají o práva zvířat nebo ekologii. Kromě antifašistické demonstrace skupina pořádala akci ke Dni laboratorních zvířat (24.4.). Na hlavní třídě v Kladně zorganizovali členové skupiny infostánek a večer v místním Klubu 19 promítali filmy o vivisekci, kožešinách, velkochovech a jatkách. Další činností je pořádání benefičních koncertů (27.7. - Papírna, benefit pro ČSAF, 28.7. - koupaliště Vinařice, benefit pro Ulice lidem) a podpora lokálních aktivit. V Kladně potom skupina distribuuje neoficiální tisk a v současnosti se především snaží svou aktivitou podpořit pražskou street party.

Kontakt: